Disperzia

Slovník pojmov

Disperzia

Rozklad bieleho svetla na celé farebné spektrum obsahujúce všetky farby dúhy

Späť na slovník pojmov