Užitočné informácie

Zistite viac o našich šperkoch a diamantoch. Nájdete tu aj podrobnosti o celoživotnej bezplatnej záruke a servise na naše šperky a ďalšie informácie.

Do všetkých šperkov Mikuš Diamonds vsádzame prírodné drahokamy ručne, čo je zárukou najvyššej kvality ich uchytenia. Preto Vám už niekoľko rokov s pýchou poskytujeme celoživotnú záruku v trvaní 99 rokov proti vypadnutiu prírodného drahého kameňa. Pre poskytnutie záruky postačí dodržiavať odporúčania na zaobchádzanie so šperkom, ktoré sú uvedené v záručnom liste alebo na našej web stránke. Záleží nám na tom, aby bol Váš šperk čo najdlhšie Vašou pýchou!

Celoživotná záruka Mikuš Diamonds

Samozrejmou súčasťou šperkov Mikuš Diamonds osádzaných prírodnými drahokamami je aj celoživotný bezplatný servis. Ten zahŕňa:

  • preventívnu kontrolu uchytenia drahých kameňov,
  • preventívnu kontrolu opotrebenia a poškodenia šperkov,
  • profesionálne čistenie šperkov.

Servis Vášho šperku zabezpečíme bezplatne raz za dva roky.

Doba poskytovania bezplatného servisu je 99 rokov od kúpy šperku. Počas prvých 10 rokov od kúpy šperku Vám v rámci bezplatného servisu zabezpečíme naviac obnovenie povrchovej úpravy (leštenie, matovanie, rhódiovanie) a jedenkrát úpravu veľkosti šperku, pokiaľ to umožní jeho technické riešenie. Spolu s Vaším šperkom nám prosím prineste aj jeho záručný list. Vaše klenoty tak budú vždy 100%-ne pripravené na najbližší ples či akúkoľvek inú príležitosť.

 

Celoživotný bezplatný servis Mikuš Diamonds

Všetky diamanty do našich šperkov vyberáme podľa najprísnejších medzinárodných kritérií priamo v najväčšom centre diamantového obchodu na svete, na diamantovej burze v Antverpách. Každý rok sa tu zobchoduje až 70% všetkých diamantov, vďaka čomu Vám môžeme ponúknuť výber z toho najlepšieho, čo svetový trh s klenotmi ponúka. Veľký dôraz kladieme tiež na pôvod diamantu, preto v našej ponuke nenájdete žiadne tzv. krvavé diamanty, z predaja ktorých sa financujú vojnové konflikty v mnohých rozvojových krajinách.

Diamanty v našich šperkoch 1 Diamanty v našich šperkoch 2 Diamanty v našich šperkoch 3

Preco Diamant

Poznáte tú známu pravdu, ktorá hovorí o tom, že diamanty sú večné? Vidíte pred sebou nezabudnuteľnú Marilyn vo filme Páni majú radšej blondínky spievať text o tom, že najlepším priateľom ženy sú diamanty a nechávate sa ňou znovu a znovu očariť? My sa diamantmi a všetkým, čo sa ich týka, nechávame s radosťou a s vášňou k nim patriacou nadchýnať rovnako ako vy. Diamanty fascinujú ľudí už po stáročia, označujeme ich rôznymi prívlastkami - zázračné, výnimočné, jedinečné...a každý z týchto prívlastkov má v magickom svete diamantov svoje opodstatnenie. Nezáleží na tom, či sa na ne pozeráme očami spokojného zákazníka, odborníka gemológa alebo ekonóma, nakoniec vždy dospejeme k jednému spoločnému záveru: diamant je skutočným kráľom drahokamov, ktorý s vaším šperkom pretrvá naveky.

Diamanty vznikajú pod zemských povrchom v podmienkach vysokej teploty a tlaku. Ich ťažba je náročná a nákladná, no výnimočnými sa diamanty stávajú nielen pre túto skutočnosť, ale aj vďaka zázračným kombináciám ich zloženia, vzniku a štruktúry. Známe sú najmä vďaka svojej odolnosti voči poškriabaniu, zlomeniu a tiež zmenám teploty. Žiadny iný nerast okrem diamantu nemá tieto vlastnosti. V prípade, ak sa rozhodnete zaobstarať si šperk osadený pravým diamantom, dbajte na to, aby ste sa so svojím záujmom obrátili na profesionálov, ktorí vás uvedú do všetkých tajov určovania kvality tohto výnimočného drahokamu.

Ani pri disponovaní najpresnejšími informáciami o možnostiach určenia kvality diamantov však nezabúdajte, že to najvzácnejšie, čo môžete darovať najbližším, je váš čas a vaša pozornosť. Pokiaľ sa však rozhodnete obdarovať pre váš život dôležitých ľudí niečím, čo dokáže zhmotniť lásku, vernosť alebo vďačnosť, sú šperky osadené pravými diamantmi dokonalým symbolom všetkého vznešeného, čo by ste ich darovaním chceli vyjadriť.

My v Mikuš Diamonds sme tu preto, aby sme vám pomohli tento cieľ bez výhrad splniť.

Spomeňme si spoločne na hodiny prírodopisu v škole. Odtiaľto vieme (pokiaľ sme dávali dobrý pozor :)) , že diamant je jedinečný drahý kameň, ktorého zloženie tvorí jediný prvok - uhlík. Tento tvorí zvyčajne 99,95 % štruktúry diamantu, zvyšných 0,05 % sú stopové prvky, ktoré môžu v jednotlivých prípadoch ovplyvniť jeho farbu alebo tvar. Skúsme si porovnať zložením podobný iný nerast, grafit. S diamantom má spoločné to, že jeho zloženie tvorí rovnako uhlík. Ako je teda možné, že grafit je taký mäkký, že sa ním dá písať a oproti nemu diamant je taký tvrdý, že sa dá poškriabať len diamantom? Práve spôsob vzniku diamantu v zemi v extrémnych podmienkach a tiež jeho atomóve usporiadanie z neho robia najodolnejší drahý kameň.

Briliant je druh výbrusu - najčastejšie používaný a zároveň najdokonalejší, do ktorého brusiči tvarujú surové diamanty. Skúsme si tento najobľúbenejší druh výbrusu diamantov trochu viac priblížiť.

Štandardný kruhový briliantový výbrus je charakteristický trojuholníkovými alebo štvoruholníkovými fazetami, štandardne ich je 58. Hoci by sme vám radi poskytli romantickejšie vysvetlenie pre dokonalosť tohto výbrusu diamantu, ide o striktné matematické výpočty ideálneho počtu faziet k optimálnym uhlom sklonov medzi nimi. Laicky povedané sú fazety ako malé zrkadielka, odrážajúce svetlo zvnútra diamantu späť. Len správnym výbrusom vyťaží špičkový klenotník maximum z tejto ich vlastnosti. Je dobré vedieť aj o existencii single výbrusu, ktorý sa používa pri veľmi malých okrúhlych diamantoch, pri tomto type výbrusu je počet faziet 18.

Teraz už teda vieme, že hoci si pod pojmom diamant automaticky mnoho ľudí predstaví briliant, nie je toto prepojenie celkom presné. O iných, ako briliantových výbrusoch diamantov, si viac povieme v časti určenej tejto téme.

Diamant alebo briliant

Model briliantového výbrusu s popisom jeho základných častí

Určite si pri hlbšom záujme o oblasť diamantov položíte otázku, akým spôsobom je možné určiť ich hodnotu. Odborníci na diamanty využívajú na tento účel špeciálnu sústavu štyroch faktorov hodnoty, ktorými diamanty zatriedia a opíšu. Vďaka týmto faktorom hodnoty je možné následne diamanty medzi sebou porovnávať. Sú známe ako štyri „C“ - čistota (clarity), farba (color), výbrus (cut) a karátová hmotnosť (carat weight).

Zaujímavosťou je, že pokiaľ sa pozrieme do histórie, kedy v Indii pred viac ako 2 000 rokmi vznikol prvý systém klasifikácie diamantov, jeho základom boli vtedy len tri z uvedených štyroch faktorov - čistota, farba a karátová hmotnosť. Výbrus nebol dôležitý a to z jednoduchého dôvodu, nikto nevedel, ako diamant správne vybrúsiť. To, že sa časom výbrus zaradil medzi faktory hodnoty, môžeme charakterizovať ako veľké šťastie – práve správny výbrus môže vyniesť na svetlo to najlepšie z diamantu.

Pozrime sa teraz bližšie na jednotlivé faktory, aby sme si vedeli lepšie predstaviť ich úlohu v určovaní hodnoty diamantov.

Čistota je jedným zo štyroch kritérií („Štyri C“), ktoré opisujú a určujú hodnotu opracovaného diamantu. Podľa odbornej definície ide o relatívnu absenciu inklúzií a externých charakteristík v drahom kameni. Rozdiel medzi inklúziami a externými charakteristikami je v ich umiestnení. Inklúzie sa nachádzajú vo vnútri diamantu a externé charakteristiky sú obmedzené výlučne na jeho povrch. Inklúzie a externé charakteristiky súhrnne označujeme ako charakteristiky čistoty. Mnohé charakteristiky sa do diamantu dostávajú počas jeho vzniku, no vzniknúť môžu aj pri brúsení alebo vsádzaní do šperku či dokonca nosení. V súvislosti s čistotou diamantu je potrebné zdôrazniť, že zriedkavý výskyt a hodnota spolu úzko súvisia. Čím je niečoho menej, tým je to cennejšie. Diamanty, ktoré nemajú žiadne charakteristiky čistoty, sú zriedkavejšie – a teda i cennejšie – ako diamanty, ktoré ich majú hoci len zopár. I malá, zdanlivo bezvýznamná charakteristika čistoty môže v hodnote diamantu spôsobiť rozdiel tisícov eur. Naopak, existujú tiež veľmi zriedkavé a unikátne inklúzie (napríklad v tvare hviezdy), ktoré môžu hodnotu diamantu značne zvýšiť.

Charakteristiky čistoty nehovoria len o tom, aký je diamant zriedkavý a cenný. Tak, ako je extrémne nepravdepodobné, aby mali dvaja ľudia identické odtlačky prstov alebo aby boli dve snehové vločky totožné, rovnako nepravdepodobné je i to, aby mali dva diamanty rovnaké charakteristiky čistoty na tých istých miestach. Preto možno charakteristiky čistoty diamantu považovať i za akýsi unikátny identifikačný znak každého diamantu – ľudskou rečou povedané – za jeho jedinečnú DNA.

Po zohľadnení a posúdení všetkých vyššie uvedených faktorov sa diamant priradí k jednému z 11 stupňov čistoty. Podľa systému GIA (Gemological Institute of America) sú to tieto stupne:

FL - Flawless (čistý)  
IF - Internaly flawless (vnútorne čistý)  
VVS1 - Very very slightly included 1 (veľmi veľmi mierne inkludovaný 1)  
VVS2 - Very very slightly included 2 (veľmi veľmi mierne inkludovaný 2)  
VS1 - Very slightly included 1 (veľmi mierne inkludovaný 1)  
VS2 - Very slightly included 2 (veľmi mierne inkludovaný 2)  
SI1 - Slightly included 1 (mierne inkludovaný 1)  
SI2 - Slightly included 2 (mierne inkludovaný 2)  
I1 - Included 1 (inkludovaný 1)  
I2 - Included 2 (inkludovaný 2)  
I3 - Included 3 (inkludovaný 3)

Čistota diamantov

Diagramy ilustrujú charakteristiky čistoty nachádzajúce sa v jednotlivých kvalitatívnych stupňoch diamantu pozorované pri 10x zväčšení

Diamanty sa v prírode vyskytujú v rôznych farbách. Tie, ktoré sa farebnosťou nachádzajú v rozpätí od bezfarebných až po svetložlté, patria do základnej farebnej stupnice.

Dva diamanty s rovnakou čistotou, hmotnosťou a výbrusom môžu mať odlišnú hodnotu len pre rozdielnu farbu. V rozsahu základnej farebnej stupnice sú bezfarebné diamanty najzriedkavejšie a teda aj najcennejšie. I najmenší náznak farby môže spôsobiť dramatický rozdiel v hodnote diamantu. Základná farebná stupnica, ktorú v 50. rokoch minulého storočia vyvinul pán Richard T. Liddicoat v GIA (Gemological Institute of America), opisuje diamanty od stupňa D (bezfarebný) až po Z (svetložltý). Dnes je farebná škála GIA najpoužívanejším systémom klasifikácie farby diamantov na svete.

Farba diamantov

Tieto diamanty – klasifikované ako E, K a Z – predstavujú farby diamantov, ktoré sú v blízkosti začiatku, stredu a konca základnej stupnice farieb

Diamanty, ktoré sa nachádzajú mimo základnej farebnej stupnice, sa zvyknú označovať ako „fancy farebné diamanty“. Do tejto skupiny patria diamanty, ktoré sú žlté a majú viac farby ako stupeň Z zo základnej stupnice a tiež všetky diamanty, ktoré majú farbu inú ako žltú.

Na rozdiel od diamantov patriacich do základnej farebnej stupnice, pri „fancy farebných diamantoch“ platí, že s prehlbovaním farby ich hodnota narastá. V prírode sa diamanty vyskytujú takmer vo všetkých farbách, pričom červené, zelené, fialové a oranžové sú najzriedkavejšie, po nich nasledujú ružové a modré. Najrozšírenejšími farbami sú žltá a hnedá. Mnohé „fancy“ farby však nie sú sýte a čisté. Často sú zmiešané s inými farbami a potlačené šedivým alebo hnedastým nádychom.

Farba diamantov

Veľké „fancy“ diamanty s výraznou, živou farbou sú extrémne zriedkavé a veľmi cenné. Na dražbe aukčného domu Sotheby´s v Ženeve bol v novembri 2013 tento 59,6 karátový diamant ružovej farby predaný za neuveriteľných 76,3 milióna švajčiarskych frankov


 

Fluorescencia

Niektoré diamanty, ak sú vystavené ultrafialovému (UV) žiareniu, vyžarujú viditeľné svetlo, ktoré nazývame fluorescencia. Za vhodných podmienok vidieť fluorescenciu približne v jednej tretine klenotníckych diamantov. Najčastejšie sa fluorescencia vyskytuje v modrej, ale môže sa prejaviť i v bielej, žltej či oranžovej farbe.

Pri niektorých diamantoch patriacich k stupňom od J po Z na základnej farebnej stupnici môže fluorescencia na slnečnom svetle spôsobiť, že svetložltý diamant sa bude javiť bližšie k bezfarebným stupňom. Pôjde teda o pozitívny efekt vzhľadom k hodnote kameňa. No ak je fluorescencia pri temer bezfarebných diamantoch príliš silná, môže to spôsobiť ich zahmlený až matný vzhľad, čo naopak znižuje ich hodnotu.

Farba diamantov

Ukážky diamantov s rôznym stupňom fluorescencie. Rozdiely nie sú viditeľné pri normálnom osvetlení. Rozsah fluorescencie sa ukáže až pod dlhovlnným ultrafialovým svetlom.

V momente, keď svetelný lúč preniká z okolitého prostredia do diamantu, spomalí sa, zmení svoj smer a pri prechode cez diamant narazí na jeho vnútorné plôšky (fazety,) od ktorých sa postupne odráža, až kým napokon nevyjde z diamantu von. Určitá časť svetla, ktorá odchádza z diamantu, je jasné biele svetlo, ktoré zvyšuje jeho brilanciu. Iné lúče bieleho svetla sa rozkladajú na farbené záblesky, ktoré sa zvyčajne nazývajú oheň. Oheň je výsledkom optického efektu, ktorý sa označuje ako disperzia. Ide o rozklad bieleho svetla na celé farebné spektrum obsahujúce všetky farby dúhy od červenej cez oranžovú, žltú, zelenú a modrú až po fialovú.

Výbrus diamantov

V diamante s briliantovým výbrusom disperzia svetla vyvoláva nádherné záblesky dúhových farieb, nazývané oheň, ktoré možno pozorovať spolu so zábleskami bieleho svetla, označovanými ako brilancia.

Kombinácia brilancie a ohňa spolu s niektorými ďalšími parametrami určujú samotnú kvalitu výbrusu. Najmä s ohľadom na skutočnosť, že briliant (okrúhly briliantový výbrus) je najrozšírenejším a opticky najefektívnejším výbrusom diamantu, nielen GIA (Gemological Institute of America), ale aj ďalšie významné gemologické inštitúty vypracovali detailný postup jeho kvalitatívnej analýzy.

Systém GIA na klasifikáciu briliantového výbrusu obsahuje päť kvalitatívnych stupňov, ktoré sa uplatňujú pri analýze symetrie, lesku a celkovej kvality výbrusu. Každé z uvedených kritérií môže byť klasifikované niektorým z nasledujúcich stupňov:

Excellent - exceletný (EXC) 
Very Good - veľmi dobrý (VG) 
Good - dobrý (G) 
Fair - dostačujúci (F) 
Poor - slabý (P) 
 

Lesk

Leskom diamantu rozumieme celkovú úpravu povrchu jeho faziet. Vďaka svojej tvrdosti diamant môže získať a uchovať si najlepší lesk spomedzi všetkých drahých kameňov. Dobrý lesk je podstatným faktorom maximálnej brilancie a ohňa.

Symetria

Symetriou označujeme presnosť a vyváženosť výbrusu opracovaného diamantu. V symetrickom diamante sú brilancia a oheň pravidelne a rovnomerne rozložené.

Celková kvalita výbrusu

Celkovou kvalitou výbrusu rozumieme individuálne posúdenie takých zložiek, ako sú jednotlivé proporcie diamantu, jeho brilancia, oheň, lesk alebo symetria a tiež ich posúdenie vo vzájomnej interakcii. Z hľadiska významu ide o najdôležitejší faktor pri analýze kvality výbrusu.

Výbrus diamantov

Ukážky diamantov s briliantovým výbrusom. Z ľavej strany kvalitatívne stupne výbrusu: excelentný (excellent), veľmi dobrý (very good), dobrý (good), dostačujúci (fair) a slabý (poor).

Hmotnosť diamantov sa vyjadruje metrickou jednotkou, ktorú nazývame karát. V písomnej podobe sa obyčajne označuje skratkou „ct“. Jeden karát sa rovná 200 miligramom, teda 0,2 gramu. Karát je teda relatívne malá hmotnostná jednotka. Prevažná väčšina klenotníckych diamantov má hmotnosť menej ako 1 karát.

Väčšie je lepšie a stojí viac. Čo sa týka diamantov, často je to tak. Ak sú všetky ostatné faktory hodnoty rovnaké, 1,50-karátový diamant je oveľa cennejší ako 0,50-karátový. No ak porovnáme 0,50-karátový diamant farby D s čistotou FL a 1,50-karátový diamant farby P s čistotou I3, bude to naopak.

Ďalšou dôležitou skutočnosťou je súvis vonkajších rozmerov diamantu s jeho hmotnosťou. Vzhľadom na špecifické požiadavky kladené na proporcie briliantového výbrusu je možné na základe zistených rozmerov s veľkou presnosťou určiť hmotnosť konkrétneho diamantu.

Karátová hmotnosť diamantov

Približné rozmery diamantov (priemer pri pohľade zhora) s briliantovým výbrusom s rôznou hmotnosťou (od 0,05 do 7,00ct) 

1. rad: 0,05ct -> 2,30mm; 0,10ct -> 3,00mm; 0,15ct -> 3,40mm; 0,20ct -> 3,75mm; 0,25ct -> 4,00mm; 0,50ct -> 5,00mm; 0,75ct -> 5,80mm; 1,00ct -> 6,50mm; 1,25ct -> 6,90mm; 
2. rad: 1,50ct -> 7,30mm; 1,75ct -> 7,70mm; 2,00ct -> 8,10mm; 2,50ct -> 8,70mm; 3,00ct -> 9,20mm; 4,00ct -> 10,10mm; 5,00ct -> 10,90mm; 7,00ct -> 12,20mm.

Dôvera a spoľahlivosť sú základnými piliermi nášho prístupu. Všetky diamanty s hmotnosťou nad 0,30ct sú v našich šperkoch dodávané spolu s certifikátom vystaveným akceptovaným gemologickým laboratóriom a sú chránené laserovým nápisom s číslom tohto certifikátu. Vďaka týmto prvkom a pomocou špeciálnych prístrojov Vám v každom klenotníctve Mikuš Diamonds radi predvedieme, že konkrétny certifikát skutočne patrí k Vášmu diamantu.

Cetifikácia diamantov Cetifikácia diamantov Cetifikácia diamantov

Z gemologických laboratórií spolupracujeme výlučne s tromi inštitúciami s najväčšou svetovou prestížou.

Sú to GIA – Gemological Institute of America, IGI – International Gemological Institute a HRD – Hoge Raad voor Diamant.

Cetifikácia diamantov

Všetky šperky osadené prírodnými drahými kameňmi a diamantmi s hmotnosťou nižšou ako 0,30ct sú v našich šperkoch dodávané spolu s certifikátom vystaveným laboratóriom Slovenského gemologického inštitútu. Slovenský gemologický inštitút je na Slovensku jedinou znaleckou organizáciou zapísanou v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR pre odvetvie drahých kameňov pod evidenčným číslom 900250.

Žiadne diamanty v našich šperkoch nie sú dodávané s certifikátmi EGL International.

Experti z Mikuš Diamonds nepovažujú certifikáty vydané týmto laboratóriom za akceptovateľné. Podľa prieskumu magazínu Rapaport vykonaného v októbri 2014 nadhodnotilo toto laboratórium niekoľko diamantov s rozdielom až štyroch stupňov pri analýze farby a dvoch stupňov pri analýze čistoty.

Váš šperk je delikátny klenotnícky výrobok, pozostávajúci z jemných zlatých častí a drahých kameňov, vyhotovený pomocou osvedčených klenotníckych postupov. Šperk, ako predmet ozdobného charakteru, je určený predovšetkým na príležitostné nosenie. Kvalitný šperk môže byť samozrejme nosený aj pravidelne, pri jeho nosení je však dôležité dodržiavanie základných zásad uvedených v tomto návode:

■ základným konštrukčným prvkom Vášho šperku je zlato, ako historicky najvýznamnejší a najušľachtilejší drahý kov. Zlato je chemicky extrémne odolný, avšak zároveň veľmi mäkký, kujný a ohybný kov, ktorý do značnej miery podlieha pôsobeniu mechanických síl. Najčastejšími prejavmi neželaných mechanických vplyvov na šperkoch sú zmena ich tvaru (deformácia) a postupné opotrebenie v dôsledku oteru. Preto je pri nosení šperku dôležité vyvarovať sa jeho kontaktu s inými materiálmi. Obzvlášť dôležité je dbať na to, aby sa do kontaktu s inými materiálmi nedostali najmä tie časti šperku, ktoré predstavujú uchytenie drahého kameňa. V dôsledku ich deformácie či nadmerného opotrebenia môže totiž dôjsť k vypadnutiu alebo aj strate drahých kameňov,

■ šperk nenoste pri výkone ťažkej a hrubej práce, pri výkone domácich prác, pri športe ani žiadnej inej fyzickej aktivite, pri ktorej môže dôjsť k jeho mechanickému poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu, t. j. k pôsobeniu takých mechanických síl na jeho jednotlivé časti, ktoré môže mať za následok poškodenie šperku ako celku alebo aj len jeho jednotlivých častí, resp. jeho postupné nadmerné opotrebenie,

■ šperk nenoste v prašnom prostredí, v prostredí s výparmi, pri práci so saponátmi a inými chemikáliami, pretože môže dôjsť k poškodeniu alebo zmene zafarbenia povrchu šperku alebo drahého kameňa,

■ šperk nie je vhodné nosiť pri kúpaní, pretože môže dôjsť k strate, poškodeniu alebo zmene zafarbenia povrchu šperku alebo drahého kameňa v dôsledku obsahu minerálnych látok a iných chemických prvkov vo vode,

■ pri spaní je potrebné šperk odložiť, pretože môže dôjsť k jeho poškodeniu, vo výnimočných prípadoch i k ublíženiu na zdraví,

■ nenechávajte šperky v dosahu detí, môže dôjsť k prehltnutiu malých častí, resp. k inému ublíženiu na zdraví,

■ v prípade, ak ste alergický na zlato alebo iné kovy, ktoré sú súčasťou Vášho šperku, môže dôjsť k zmene zafarbenia povrchu šperku v dôsledku zvýšeného vylučovania špecifických chemických látok pokožkou, prípadne i k podráždeniu samotnej pokožky; v takomto prípade je potrebné poradiť sa o ďalšom nosení šperku s lekárom,

■ zakúpený šperk si nechajte aspoň raz za dva roky prehliadnuť a dôkladne vyčistiť v niektorom z klenotníctiev Mikuš Diamonds (zoznam nájdete na mikusdiamonds.sk), predídete tým prípadnému poškodeniu, resp. strate šperku, v dôsledku nadmerného opotrebenia jeho jemných častí; pri šperkoch s drahými kameňmi zlatník preverí aj stav osadenia drahého kameňa, čím predídete jeho prípadnej strate v dôsledku nadmerného opotrebenia jeho lôžka,

■ šperk si môžete v prípade potreby vyčistiť aj sami špeciálnou handričkou, prípadne pomocou čistiacich roztokov určených na zlaté šperky, na zlaté šperky s drahými kameňmi alebo na zlaté šperky s perlami, ktoré si môžete zakúpiť v sieti klenotníctiev Mikuš Diamonds; pri ich používaní je potrebné dôsledne dodržiavať pokyny na nich uvedené,

■ pokiaľ šperk nenosíte, skladujte ho výlučne v šperkovnici z jemného materiálu (napr. zamat) a dbajte na to, aby sa jednotliv

šperky navzájom nedotýkali,

■ povrch šperkov z bieleho zlata je upravený ródiovaním (na povrch sa nanáša jemná vrstva drahého kovu - ródia), vďaka ktorému má Váš šperk vyšší lesk a výraznejšiu bielu farbu,

■ povrchová úprava ródiovaním, matovaním a leštením podlieha pri používaní prirodzenému opotrebeniu. Obnovu povrchovej úpravy pre Vás vykonáme počas 10 rokov od kúpy šperku v prípade potreby bezplatne raz za dva roky. Pri štandardnom nosení šperku a jeho bežnom opotrebení odporúčame vykonať obnovu povrchovej úpravy šperku nie častejšie ako raz za 5 rokov z dôvodu, že pri obnove šperku dochádza k miernemu úbytku drahého kovu a v dôsledku toho taktiež k jemnému mechanickému oslabeniu šperku.

Drahé kamene vo Vašom šperku sú jeho najcitlivejšou časťou, a preto si vyžadujú vyššiu starostlivosť než samotné kovové časti šperku. Pri ich nosení je preto potrebné dodržiavať oproti vyššie uvedeným odporúčaniam i nasledovné rady:

Všetky šperky s drahými kameňmi je potrebné chrániť pred vysokým teplom (napr. v blízkosti otvoreného ohňa), možným nárazom, úderom či kontaktom s iným materiálom s tvrdším povrchom, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k ich poškodeniu. Pri ich nosení je vhodné vyvarovať sa tiež akéhokoľvek kontaktu drahých kameňov s chemickými látkami, ako sú čistiace prostriedky, riedidlá, lepidlá či iné látky obsahujúce kyseliny, a to i vo veľmi nízkych koncentráciách. Pri používaní parfumov, lakov, krémov a iných kozmetických prípravkov je potrebné dbať na to, aby sa tieto pri nanášaní na telo nedostali do kontaktu s drahým kameňom (šperk ide na telo ako posledný). V opačnom prípade môže dôjsť k jeho nezvratnému poškodeniu vytvorením jemnej vrstvy týchto látok na povrchu drahého kameňa, ktorú však v mnohých prípadoch nie je možné odstrániť bez poškodenia kameňa samotného. Po každom nosení šperk s drahým kameňom pred jeho odložením dôkladne očistite buď špeciálnym roztokom na to určeným, mydlovou vodou izbovej teploty alebo jemnou navlhčenou handričkou. Je dôležité, aby sa pred odložením šperku odstránili z povrchu drahého kameňa akékoľvek nečistoty, ktoré by mohli trvale znehodnotiť jeho povrch.

Pri šperkoch s vybranými drahými kameňmi je tiež potrebné dbať na zvýšenú starostlivosť a dodržiavanie aj ďalších individuálnych rád týkajúcich sa ich nosenia:

Chrómdiopsid, Jantár, Koral, Peridot, Smaragd, Tyrkys, Zirkón

Pri všetkých uvedených drahých kameňoch je dôležité vyvarovať sa ich čisteniu horúcou parou a ultrazvukom. Oba uvedené procesy môžu spôsobiť ich nezvratné poškodenie.

Apatit, Fluorit, Iolit, Kunzit, Malachit, Mesačný kameň

Pri všetkých uvedených drahých kameňoch je dôležité vyvarovať sa ich čisteniu horúcou parou a ultrazvukom. Oba uvedené procesy môžu spôsobiť ich nezvratné poškodenie. Rovnako je potrebné vyvarovať sa ich kontaktu s teplotou vyššou než je prirodzená teplota vonkajšieho prostredia pri ich nosení (cca 40°C), v dôsledku čoho môže dôjsť rovnako k ich nezvratnému poškodeniu alebo zmene ich zafarbenia.

Tanzanit, Topás, Turmalín, Chrómturmalín

Pri všetkých uvedených drahých kameňoch je dôležité vyvarovať sa ich čisteniu horúcou parou a ultrazvukom. Oba uvedené procesy môžu spôsobiť ich nezvratné poškodenie. Rovnako je dôležité vyvarovať sa ich vystaveniu prudkým teplotným zmenám (napr. bezprostredná zmena z izbovej teploty na teplotu v blízkosti otvoreného ohňa alebo na teplotu nižšiu ako cca -10°C), ktoré môžu byť príčinou ich nezvratného poškodenia. Za daných podmienok zväčša dochádza k prasknutiu drahého kameňa či vzniku početných fraktúr.

Lapis lazuli

Lapis lazuli je citlivý na teplotu vyššiu než je prirodzená teplota vonkajšieho prostredia pri jeho nosení (cca 40°C). Jeho expozícia uvedeným podmienkam môže byť príčinou nezvratnej zmeny jeho zafarbenia. Aj v dôsledku uvedeného je potrebné vyvarovať sa jeho čisteniu horúcou parou a ultrazvukom.

Perleť

Perleť je drahý kameň podliehajúci vplyvom ultrafialového žiarenia. Jej dlhodobá expozícia na slnku spôsobuje v dôsledku prítomnosti ultrafialového žiarenia jej postupné blednutie. Perleť nie je možné čistiť pomocou horúcej pary ani ultrazvuku.

Peridot

Peridot je drahý kameň citlivý na zvýšené teplo aj prudké teplotné zmeny. Neodporúča sa preto jeho nosenie pri teplote vyššej než je prirodzená teplota vonkajšieho prostredia pri jeho nosení (cca 40°C), ktorá môže spôsobiť jeho poškodenie. Rovnako prudké teplotné zmeny (napr. bezprostredná zmena z izbovej teploty na teplotu v blízkosti otvoreného ohňa alebo na teplotu nižšiu ako cca -10°C), môžu byť príčinou jeho nezvratného poškodenia. Za daných podmienok zväčša dochádza k prasknutiu drahého kameňa či vzniku početných fraktúr. Peridot nie je možné čistiť pomocou horúcej pary ani ultrazvuku.

Granát

Medzi rozšírené odrody a druhy granátu patria okrem iných napríklad aj červený almandín, pyrop a rodolit alebo zelený demantoid a tsavorit. Granát je drahý kameň citlivý na prudké teplotné zmeny, ktoré môžu spôsobiť jeho praskanie. Aj v dôsledku uvedeného je potrebné vyvarovať sa jeho čisteniu horúcou parou.

Ametyst, Citrín, Krištáľ, Praziolit, Ruženín, Záhneda, Tigrie oko

Medzi rozšírené odrody kremeňa patria okrem iných napríklad ruženín, ametyst, citrín, záhneda, tigrie oko, praziolit a bezfarebný krištáľ. Kremeň je drahý kameň citlivý na prudké teplotné zmeny, ktoré môžu spôsobiť jeho praskanie alebo zmenu jeho zafarbenia. Aj v dôsledku uvedeného je potrebné vyvarovať sa jeho čisteniu horúcou parou.

Drahý opál

Drahý opál patrí medzi najcitlivejšie drahé kamene a vyžaduje si značnú starostlivosť. V dôsledku obsahu vody je veľmi citlivý na zvýšené teplo. Nie je vhodné ho nosiť pri teplotách nad 30°C a vystavovať ho priamemu slnečnému žiareniu, či inému dlhodobému zdroju tepla (napríklad v blízkosti žiarovky vo vitríne a pod.). V uvedených podmienkach môže dôjsť k postupnému zmenšovaniu množstva vody v jeho štruktúre, v dôsledku čoho drahý opál praská a stráca typickú farbohru – tzv. opalizáciu. Veľmi citlivý je tiež na prudké zmeny teplôt. Neodporúča sa ani jeho nosenie v prostredí s teplotou nižšou ako 0°C. Drahý opál nie je možné čistiť ultrazvukom ani horúcou parou.

Perla

Perla patrí medzi najcitlivejšie drahé kamene a vyžaduje si značnú starostlivosť. V dôsledku obsahu vody je veľmi citlivá na zvýšené teplo. Nie je vhodné ju nosiť pri teplotách nad 30°C a vystavovať ju priamemu slnečnému žiareniu, či inému dlhodobému zdroju tepla (napríklad v blízkosti žiarovky vo vitríne a pod.). V uvedených podmienkach môže dôjsť k postupnému zmenšovaniu množstva vody v jej štruktúre, v dôsledku čoho perla praská. Neodporúča sa ani jej nosenie v prostredí s teplotou nižšou ako 0°C. Perlu nie je možné čistiť ultrazvukom a horúcou parou. Pri nosení perál je nevyhnutné dbať na to, aby sa predišlo akémukoľvek ich kontaktu s kozmetickými prípravkami (parfumy, laky, krémy a pod.). Perlu je potrebné po každom nosení vyčistiť jemnou navlhčenou handričkou (prípadne čistiacim roztokom na to určeným). V prípade perlovej šnúry odporúčame nechať ju prevliecť na nové vlákno aspoň 1x v priebehu troch rokov, nakoľko nosné vlákno používaním podlieha opotrebeniu.

Komplexná starostlivosť o šperk nespočíva iba v našom nadštandardnom profesionálnom servise šperkov, ktorý odporúčame absolvovať aspoň raz za tri roky. Bežné nečistoty, ktoré sa na šperku zachytia pri nosení, je optimálne vyčistiť aj v pohodlí domova – a to za použitia špeciálnych roztokov, ktoré ponúkame vo všetkých siedmich predajniach Mikuš Diamonds.

Aby ste však predišli poškodeniu šperku, dôležité je vedieť, na aký druh šperku daný roztok potrebujete. Každý prírodný kameň – či už kryštalického, alebo organického pôvodu – si totiž vyžaduje osobitnú starostlivosť. Práve z toho dôvodu máme v ponuke pre našich klientov špeciálne roztoky na diamanty, prírodné drahé kamene a zvlášť na citlivé perly, opály a koraly. K dispozícii sú aj špeciálne neabrazívne handričky, ktoré sa skladajú z dvoch častí. Prvá časť/handrička je napustená čistiacou látkou a druhá slúži na finálne preleštenie.

Najväčšou výhodou čistiacich roztokov je ich jednoduché, rýchle a praktické použitie (odstránenie nežiadúcich nečistôt zaberie maximálne 5 minút) s ihneď viditeľným účinkom. Čistenie v danom roztoku nie je obmedzené na počet čistení, prípravok je šetrný a dá sa využiť vždy, keď chcete šperku dopriať okamžitý ligotavý „refresh“.

Darčekové balenie Mikuš Diamonds

Moment prekvapenia spojený s hlbokým pocitom vďaky voči milovanej osobe zažijete už len pri pohľade na naše elegantné balenie šperkov s hodvábnou stuhou a logom Mikuš Diamonds. Luxusne zabalené krabičky ponúkame v klasickej verzii, prirodzene vo farebnej filozofii nášho rodinného klenotníctva, ako aj so špeciálnym efektom – romantickým svetielkom vo vnútri, ktoré dokonalým spôsobom umocňuje dojem z darovaného klenotu. Ak veríte, že láska sa skrýva v detailoch, veríme, že oceníte aj spôsob, akým balíme jedinečný moment prekvapenia našich ručne robených skvostov.

Darčeková poukážka Mikuš Diamonds

Aj Vy patríte k tým, ktorých pri rozhodnutí obdarovať blízku osobu vždy trápi otázka, či má ísť o prsteň, náramok alebo náhrdelník? Aká je farba kovu, ktorú má obdarovaná osoba rada? Či dáte doň osadiť diamant, perlu, alebo zafír? A vôbec, bude sa obdarovanej osobe darček páčiť?

Ak sa Vám úloha zodpovedať všetky tieto otázky zdá príliš zložitá, máme pre Vás ideálne riešenie. Darčekové poukážky Mikuš Diamonds v hodnote od 100 do 5000 eur, za ktoré si obdarovaná osoba môže z našej ponuky vybrať akýkoľvek tovar v uvedenej hodnote. Ak si zvolíte túto možnosť, zbavíte sa zložitých otázok a budete mať istotu, že Váš darček splní všetky predstavy.