Organický

Slovník pojmov

Organický

Kedysi ži alebo vyprodukovaný živým organizmom (rastlinou alebo živočíchom).

Späť na slovník pojmov