Edukatívne videá

5. DRAHOKAMY VS POLODRAHOKAMY

DRAHOKAMY VS POLODRAHOKAMY

Ahojte, volám sa Martin Mikuš, pôsobím ako znalec v oblasti drahých kameňov a v tomto videu vysvetlím, prečo je v dnešnej dobe delenie drahých kameňov na drahokamy a polodrahokamy dávno minulosťou.

Delenie drahých kameňov malo svoj pôvod už v starovekom Grécku, kedy medzi najviac cenené patrili napr. drahokamy ako červený rubín, modrý zafír či zelený smaragd. V období staroveku, ale ani o niekoľko storočí neskôr ľudia ešte nedokázali mnohé drahé kamene vôbec identifikovať, a preto sa zaužívalo, že napríklad všetky sýto červené kamene nazývali rubín, modré boli zafír, zelené smaragd alebo žlté topás. Veľmi zaujímavý je najmä staroveký príbeh posledného z nich - topásu, ktorý bol pomenovaný podľa malého ostrova v Červenom mori, ktorý sa nazýval Topazios. Tento samotný fakt by nebol až tak zaujímavý, pokiaľ by sa neskôr nezistilo, že všetky zeleno žlté kamene pochádzajúce z tohto ostrova neboli v skutočnosti topásy, ale boli to peridoty.  Možno ešte zaujímavejším, ako história topásu, je príbeh kameňa pomenovaného Rubín Čierneho princa, ktorý sa stal zrejme už v 15. storočí centrálnym kameňom anglickej kráľovskej koruny. V skutočnosti sa totiž jedná o vzácny červený spinel. Na to sa však taktiež prišlo až o tristo rokov neskôr, kedy bol spinel ako minerál odlíšený od rubínu v dôsledku poznania rozdielov v ich chemickom zložení.

Rozdiely v tvrdosti kameňov podľa Mohsovej stupnice

Práve s rozvojom nových vedeckých metód, pomocou ktorých bolo možné drahé kamene lepšie identifikovať, sa v priebehu 19. storočia zaviedli ako základ delenia kameňov na drahokamy a polodrahokamy tri kritériá, a to tvrdosť, zriedkavosť výskytu a krása. Tvrdosť, ako jediná veličina z týchto kritérií, ktorú bolo možné objektívne merať a porovnávať, bola pre drahokamy stanovená ôsmim stupňom tzv. Mohsovej stupnice. Dôvodom je, že súčasťou prachu, ktorý sa bežne nachádza okolo nás, sú drobné čiastočky kremeňa. Jeho tvrdosť je na siedmom stupni a mohol by teda poškodiť kameň s rovnakým alebo nižším stupňom tvrdosti. Tvrdosť drahého kameňa vlastne predstavuje jeho odolnosť voči vrypu alebo poškriabaniu.

Na vyjadrenie tvrdosti sa pri drahých kameňoch dodnes používa Mohsova stupnica vyvinutá začiatkom 19. storočia. Ku každému z desiatich stupňov sú priradené konkrétne minerály, ktoré tieto stupne reprezentujú. Ako predstaviteľ najnižšieho stupňa číslo 1, teda toho s najnižšou tvrdosťou, býva často uvádzaný mastenec a na opačnom konci, na desiatom stupni sa nachádza najtvrdší diamant.

Je však dobre vedieť, že rozdiely v tvrdosti medzi jednotlivými stupňami nie sú vôbec rovnaké, a práve preto našla táto stupnica svoje uplatnenie najmä v mineralógii. Napríklad rozdiel v skutočnej tvrdosti medzi diamantom na desiatom stupni a korundom na deviatom stupni je oveľa väčší, ako rozdiel v tvrdosti korundu a mastenca s najnižšou tvrdosťou.

Oficiálna rozlúčka s pojmom polodrahokam

Ak vezmeme do úvahy, že popri tvrdosti boli ďalšími kritériami pri delení kameňov na drahokamy a polodrahokamy kritériá, ako sú zriedkavosť a krása, ktoré však nemožno objektívne merať, je len logické, že medzi klenotníkmi a obchodníkmi s drahými kameňmi postupne prevládol názor na zjednotenie oboch kategórií.

Práve v dôsledku takto umelo nastavených kritérií boli totiž často neobjektívne diskvalifikované mnohé veľmi vzácne a krásne opály, perly, turmalíny či spinely z pomyselnej prvej ligy, ktoré by tam nepochybne mali patriť. Práve z týchto dôvodov bol v roku 1935 pojem polodrahokam oficiálne zrušený. V tomto roku bol Svetovou klenotníckou konfederáciou, toho času so sídlom v Haagu publikovaný dokument, ktorý obsahoval nové názvoslovie drahých kameňov, v ktorom už bol pojem polodrahokam priamo označený ako zavádzajúci.

V súčasnosti sa už teda pojmy drahý kameň a drahokam používajú ako synonymá, teda slová s rovnakým významom, pričom pojem polodrahokam by po správnosti už vôbec používaný byť nemal.  A čo vy, vedeli ste, že polodrahokamy už vlastne neexistujú? Napíšte nám do komentára, či vám nechýbajú, a ak vás aj táto naša téma zaujala, nezabudnite dať nášmu kanálu subscribe a my sa budeme tešiť na stretnutie s vami pri niektorom z ďalších našich videí.