Slovník pojmov

Briliant

Označovaný aj ako okrúhly briliantový výbrus, je najčastejšie používaný a zároveň opticky najefektívnejší tvar výbrusu diamantu. Tento výbrus má spolu 58 faziet (plôšok) a pás. Do tvaru briliantu sa často brúsia aj ďalšie drahé kamene. Ich optická efektivita v kombinácii s týmto výbrusom však ani zďaleka nedosahuje parametrov diamantu. Je to preto, že briliant má svoj základ v matematickej štúdii prechodu svetla práve cez diamant. Túto štúdiu vypracoval v roku 1919 otec moderného briliantového výbrusu, belgický brusič diamantov, Marcel Tolkowsky. Tolkowsky sa pomocou dvojrozmerného modelu pokúsil odvodiť najlepšie proporcie (veľkosť tabule, uhol pavilónu a uhol koruny) briliantu pri aplikácii fyzikálnych vlastností materiálu, ktorým bol diamant. Tvrdil, že určité hodnoty týchto troch proporcií vyprodukujú najviac ohňa a najlepšiu brilanciu. Aj keď jeho zistenia neboli úplne konečnou odpoveďou v otázke moderného briliantového výbrusu diamantov, ovplyvnili brúsenie diamantov na celé desaťročia.

< Späť na slovník pojmov