Slovník pojmov

Drahokam

Pojem v súčasnosti používaný ako synonymum výrazu „drahý kameň“. Niektoré drahokamy ako perly, koral alebo jantár sú organického pôvodu. To znamená, že pochádzajú z kedysi živých organizmov, z rastlín alebo živočíchov. Väčšina drahokamov je však minerálmi, anorganickými materiálmi so špecifickou chemickou kompozíciou a zvyčajne aj kryštálovou štruktúrou. Za drahokam sa však nepovažuje každý materiál, ktorý sa používa v klenotníctve alebo ten, ktorý spadá do kategórie minerálov. Za drahokam možno označiť iba taký kameň, ktorý spĺňa tri dôležité kritériá, ktorými sú vzácnosť, krása a trvácnosť. Triedenie drahých kameňov  na drahokamy a polodrahokamy bolo už pred mnohými rokmi zavrhnuté nielen odborníkmi, ale aj samotnými klenotníkmi, a to predovšetkým kvôli nejasnej hranici medzi týmito dvomi skupinami drahých kameňov.

< Späť na slovník pojmov