Slovník pojmov

Iradiácia

Vystavenie drahokamu ionizujúcemu žiareniu gama s cieľom zlepšenia alebo zmeny jeho farby. 

Späť na slovník pojmov