Slovník pojmov

Lom svetla

Správanie sa svetelného lúča v neraste, vyjadruje sa indexom lomu, ktorý je dôležitý pri určovaní konkrétnych nerastov. Keď svetelný lúč preniká z okolitého prostredia do drahého kameňa, spomaľuje a pod určitým uhlom mení aj svoj smer. Tento jav sa nazýva lom svetla.

< Späť na slovník pojmov