Slovník pojmov

Masterstone

Sada vzorových kameňov slúžiacich na porovnávanie a určovanie farebných stupňov tzv. bezfarebných diamantov, teda diamantov v rámci základnej hodnotiacej farebnej stupnice (D-Z).

Späť na slovník pojmov