Slovník pojmov

Mohsova stupnica tvrdosti

Škála relatívnej tvrdosti 10-tich skupín minerálov. Najznámejšími predstaviteľmi jednotlivých stupňov  sú (od najnižšej tvrdosti po najvyššiu): 1 – mastenec, 2 – kamenná soľ, 3 – kalcit, 4 – fluorit, 5 – apatit, 6 – živec, 7 – kremeň, 8 – topás, 9 – korund, 10 – diamant.

< Späť na slovník pojmov