Slovník pojmov

Perly

Perla sa radí medzi drahé kamene organického pôvodu, keďže jej pôvodcom je lastúra, živočích, ktorý ju vytvára. Ako prírodné perly označujeme také, ktoré sa vytvoria bez akejkoľvek vonkajšej pomoci (aj bez kultivácie). Keďže takéto perly sú produktom náhody, je veľmi ťažké ich nájsť. Ich vzácnosť im pridáva vysokú hodnotu. V súčasnosti sú takmer všetky perly používané v klenotníctve kultivované, to znamená, že sú pestované na farmách. Proces ich tvorby je identický ako v prípade prírodných perál, avšak podnet na ich vznik zabezpečuje v prípade kultivovaných perál človek. Princíp kultivácie spočíva vo vložení jadra do lastúry, ktoré sa v perlorodke postupne pokrýva vrstvami perlete, a tak perla rastie. Poznáme viacero druhov perál, ktoré sa odlišujú prostredím, v ktorom vznikajú, svojou farebnosťou, hrúbkou perlete či dosahovanými rozmermi. Medzi najznámejšie patria sladkovodné, juhomorské, tahitské, Akoya, keshi perly či iné.

< Späť na slovník pojmov