Slovník pojmov

Prírodné kamene

Drahé kamene vytvorené procesmi v prírode bez zásahu človeka.

Späť na slovník pojmov