Slovník pojmov

Puncový úrad SR

Puncový úrad SR je štátnou skúšobňou, ktorá vykonáva kontroly chemického zloženia zliatin drahých kovov a označuje výrobky z drahých kovov platnými puncovými značkami.

< Späť na slovník pojmov