Slovník pojmov

Stopové prvky

Atómy v drahokame, ktoré nie sú súčasťou jeho základného chemického zloženia. Napríklad diamant okrem atómov uhlíka obvykle obsahuje aj stopové množstvo atómov iných prvkov, predovšetkým dusíka a bóru. A práve tieto prvky i keď sú prítomné iba vo veľmi malých množstvách, spôsobujú u jednotlivých diamantov mierne odlišné fyzikálne vlastnosti a sú tiež príčinou ich rozdielnej farby.

< Späť na slovník pojmov