Slovník pojmov

Trójska unca

Hmotnostná jednotka, pomenovaná podľa jednotky hmotnosti používanej v stredoveku na trhoch vo francúzskom Troyes. 1 trójska unca = 31,1035 g.

< Späť na slovník pojmov