Slovník pojmov

VVS (Very Very Slightly Included)

Medzinárodné označenie stupňa čistoty diamantu, popisuje veľmi veľmi mierne inkludovaný diamant. 

Späť na slovník pojmov