Slovník pojmov

Certifikát pravosti

Certifikát pravosti drahého kameňa, v angličtine obvykle označovaný ako „Report“, možno považovať za akýsi „rodný list“ drahého kameňa vydaný obvykle gemologickým laboratóriom. Medzi renomované medzinárodné gemologické laboratóriá, ktoré vykonávajú analýzy v rámci hodnotenia diamantov, patria inštitúty GIA (Gemological Institute of America) so sídlom v americkej Kalifornii, HRD (Hoge Raad voor Diamant) so sídlom v belgických Antverpách a IGI (International Gemological Institute) so sídlom rovnako v belgických Antverpách. Na Slovensku je jedinou znaleckou organizáciou pre odvetvie drahých kameňov Slovenský gemologický inštitút – SGI.

< Späť na slovník pojmov