Slovník pojmov

Výbrus

Výsledný tvar opracovaného drahokamu. Výbrus drahokamu so špecifickým počtom, tvarom a veľkosťou uhlov jeho faziet (plôšok), zohráva veľmi dôležitú úlohu vo vzťahu k hodnote drahého kameňa. Keďže každý surový kryštál je unikát, stáva sa práve tvar kryštálu rozhodujúcim faktorom nielen vo vzťahu ku kráse a hodnote vybrúseného kameňa, ale aj pri brusičovom plánovaní jeho tvaru. Ten vždy, kým sa pustí do realizácie svojho diela, vytvorí detailný plán sledujúci jediný cieľ: najkrajší a najhodnotnejší možný drahokam, ktorý potenciál surového kameňa ponúka. Medzi najčastejšie používané výbrusy v klenotníctve patria – okrúhly briliantový výbrus, princess, markíza, srdce, slza, cushion, ovál, triliant, smaragdový výbrus, radiant, bagetový výbrus, kabošón a iné.

< Späť na slovník pojmov