BLOG

Citrín – drahokam šťastia v našich šperkoch

Citrín – drahokam šťastia    v našich šperkoch

Stále populárnejší a žiadanejší. Farba zahrievajúca na tele i na duši a veľmi príjemná cena. Atribúty, ktoré radia citrín do kategórie top prírodných drahých kameňov, neobišli ani nás v Mikuš Diamonds. Šperky osadené citrínom majú svoju žiarivú budúcnosť istú a ak im to dovolíte, s láskou sa postarajú tiež o tú vašu. Traduje sa totiž, že citrín rozptyľuje negatívnu energiu a je považovaný za kameň úspechu.

Náušnice Decency

Citrínovo-diamantové náušnice Decency zo žltého zlata

Unikátne citríny a nepremožiteľné diamanty, to sú Náušnice Decency. Žlté zlato prispeje k tomu, že Vás okamžite okúzlia a zanechajú ten najlepší dojem.

Pozrieť šperk


 

Vitamínová bomba

Citrín by sa vlastne mohol nazývať aj „lemon“, ak by jeho názov ako prví formovali anglicky hovoriaci gemológovia– podľa anglického pomenovania oválneho žltého ovocia s typickou kyslou chuťou, pochádzajúceho z krajín s tropickou klímou. Názov žiarivého žltého drahokamu však ako prvý oficiálne „kodifikoval“ nemecký učenec a otec modernej mineralógie Georg Bauer (lat. Georgius Agricola) a výraz „citrine“, ktorý použil v 12-zväzkovom spise o drahokamoch „De re metallica libri XII“, pravdepodobne odvodil z francúzskeho označenia „le citron“, resp. latinského „citrea“.

Citrín – drahokam šťastia    v našich šperkoch

 

Atribút plodnosti

Tento úchvatný žiarivý kameň svojou vitálnou farbou pripomína energiou nabitý ovocný plod, a tak nečudo, že si ho ľudia v antických dobách začali spájať s Demeter, gréckou bohyňou úrody a plodnosti zeme. Tešila sa mimoriadnej úcte, lebo od jej priazne závisela hojnosť úrody i dostatok jedla pre všetkých. Ľudia jej vďačne stavali početné chrámy, aby si ju naklonili a budovali ich možno aj preto, aby ju tak trochu potešili, keďže ona sama zažila nemálo utrpenia.


 

Antický príbeh citrínu

Totiž, hoci bola božskou bytosťou, mýty hovoria, že detstvo prežila v útrobách svojho otca – titana Krona, ktorý v obavách, aby ho vlastné deti v budúcnosti nezosadili z trónu, prehltol Demeter aj s jej súrodencami. Ako božské bytosti však nezahynuli, ale prežívali v bruchu otca až do doby, keď ich vyslobodil najmladší brat Zeus. Ten Kronovej hrozbe unikol, lebo Kronova manželka Rheia ho porodila v tajnosti v hlbokej jaskyni hory Dikté na Kréte a manželovi namiesto novorodenca dala kameň zabalený v plátne. O malého Dia sa starali nymfy Adrásteia a Ídaia, kŕmili ho medom a mliekom a strážili ho horskí démoni Kúréti, poverení okrem iného vytvárať aj mohutný hluk svojimi zbraňami, aby Kronos nezačul synov plač. A vtedy, keď nedôverčivý Kronos predsa len sliedil po svete, nymfa Adamanthea uložila Dia do zlatej kolísky na strome, aby ho nemohol nájsť ani na zemi, ani na mori, ani na nebi.

Keď Zeus vyrástol, s pomocou matky sa otcovi za jeho kruté činy pomstil. Nespoznaný sa stal jeho čašníkom a v nestráženej chvíli mu do medoviny zamiešal dávidlo. Kronos nápoj vypil a zakrátko vyvrátil všetkých Diových súrodencov. Bratia a sestry sa potom pustili do odvážneho boja a po urputnom boji nad otcom zvíťazili a zvrhli do Tartaru. Zeus sa potom stal najvyšším bohom a Demeter povolal k sebe na Olymp. Pri rozdeľovaní úloh medzi jednotlivých bohov zveril jej starostlivosť o plodnosť zeme. Naučila teda ľudí obrábať pôdu a ponúkla im tak – popri poľovníctve a pastierstve – nový, usadlejší spôsob života. Avšak, hoci darovala ľuďom pokojný život, ona sama si ešte mala prežiť viacero strastí.
 

Prívesok Flacon

Citrínovo-diamantový prívesok Flacon zo žltého zlata

Predstavujeme vám Prívesok Flacon. Na výrobu sme použili prírodné materiály: žlté zlato, citrín, diamant.

Pozrieť šperk


 

Nová nádej, nová jar

Demeter sa totiž páčila aj bratovi Diovi, a ten keď zistil, že s thessalským kráľom Íasiónom splodila syna, zabil Íasióna bleskom. Demeter napokon podľahla Diovej sile a porodila mu dcéru Persefonu. Tá jej dlho robila radosť – až kým nedospela. Potom v jeden osudný deň, keď sa hrala s nymfami na nýsajských lúkach, rozostúpila sa pred ňou zem, vynoril sa boh podsvetia Hádes na čiernom koči a... uniesol ju do svojho kráľovstva. Demeter ju zúfalo hľadala deväť dní, no až od boha slnka Hélia sa dozvedela, kam sa stratila. Nahnevaná šla za Diom a žiadala, aby rozkázal bratovi Hádovi prepustiť ich dcéru a pokiaľ tak neurobí, bude sa prizerať tomu, ako svet hynie hladom. Zeus ju upokojoval, že manželstvo s bohom je pre Persefonu výhodné, no napokon predsa sľúbil, že dcéra sa môže z podsvetia vrátiť, pokiaľ tam neokúsila žiaden pokrm. A Hádes sa podvolil. Avšak pokým sa Persefona radovala, on jej do úst podstrčil jadierko granátového jablka. Potom nechal pripraviť koč, aby ju odviezol za matkou. No než sa kone rozbehli, jeden z Hádových poddaných prišiel so správou, že Persefona v podsvetí jedla, a teda ho nesmie opustiť.

Zronená a podvedená Persefona vtedy nabrala vodu a „posla zlých správ“ ňou pokropila, a ten sa v okamihu premenil na kuvika... To jej však už nebolo nič platné, ani jej matke. Zarmútená Demeter chvíľu smútila, no potom nechala prehovoriť svoj hnev: zoslala na svet neúrodu a nastal hlad. To prinieslo katastrofu nielen ľuďom, ale i bohom, lebo ľudia na nich zanevreli a prestali im prinášať obete. Demeter neobmäkčili ani Diove prosby. Keď sa už situácia stala neudržateľnou, rozhodol sa prinútiť Háda ku kompromisu: Persefona bude bývať v podsvetí tretinu roka a na dve tretiny roka ju manžel pustí k matke na svet. A tak sa i stalo. Odvtedy každú jar Persefona opúšťala Hádovu ríšu, zvítala sa s matkou, celý svet sa radoval, na stromoch rašili mladé výhonky, rozkvitli kvety, neskôr dozrievala úroda, stromy plodili ovocie, všade vládla radosť, veselosť... A potom, keď sa matka lúčila s dcérou, ktorá odchádzala za manželom do podsvetia, prichádzala jeseň, Demeter žialila a s ňou ronila slzy celá obloha, kvety vädli, lístie pŕchlo, všade bolo pusto, nevľúdne. Ostávala iba nádej a čakanie na novú jar.

Prsteň Fellows

Drahokamový prsteň Fellows zo žltého zlata

Nežnosť, jemnosť a harmónia zosobnená citrínmi a granátmi v Prsteni Fellows, podčiarknutá žltým zlatom, má jedinú túžbu – dotknúť sa spoločne s Vami drobných životných radostí, ktoré spoločne vytvoria jednu ucelenú emóciu šťastia. Neváhajte sa pripojiť k jeho misii a nechajte sa viesť (po)citom.

Pozrieť šperk


 

Na znak veľkej lásky

Áno, aj takéto príbehy sa spájajú so vzácnym citrínom, kameňom zasväteným bohyni Demeter, ktorej osudy (i jej súrodencov) inšpirovali mnohých umelcov. Za všetkých spomeňme aspoň maliarov Petra Paula Rubensa (1577 - 1640) a Francisca Goyu (1746 - 1828), oboch ich zaujal brutálny motív Kronovho prehltnutia vlastných detí a na túto tému namaľovali strhujúce obrazy (obe diela možno obdivovať v madridskej obrazárni Prado).

Avšak, nielen v antickom Grécku nachádzame početné historické zmienky o citríne. Jeho slnečná žiara zaujala už starých Egypťanov – považovali ho za štedrý dar, ktorý im vraj zoslal slnečný boh Ra a ktorý im mal pomáhať dožiť sa dlhovekosti. Taktiež ho spájali so silnou bohyňou vojny Sekhmet. Taktiež staročínske legendy pripisovali citrínu veľkú silu, avšak takú, ktorá dovedie k úspechu, keďže vraj rozjasňoval myseľ, odstraňoval mylné predstavy a zlepšoval intelekt, čo mal byť predpoklad pre uzatváranie poctivých obchodov. Táto viera sa ani po stáročiach nezmenšila a dodnes niektorí Číňania považujú citrín za kameň múdrosti. Učitelia, vedci a študenti si jeho prostredníctvom túžia zabezpečiť úspech vo vzdelávacích odboroch 

 

Citrín v období stredoveku

V stredoveku sa citrín využíval v alchýmii i medicíne, pomáhal vraj pri liečbe problémov srdca i zažívacích orgánov a veľkej popularite sa tešil aj v časoch romantizmu. Nemalou mierou k tomu prispel fakt, že princ Albert na znak veľkej lásky venoval svojej milovanej manželke, kráľovnej Viktórii, s ktorou splodil deväť detí, nádherný citrínový šperk. Urobil tak po tom, čo na Škótskej vysočine spolu kúpili hrad Balmoral a začali ho postupne prebudovávať na svoje veľkolepé sídlo. Keďže v Škótsku sa zachovával zvyk zdobiť citrínom rukoväte dýk a mečov (dokonca ak baníci našli veľký citrínový kryštál, poslúžil na vyrezanie celej rukoväte), rozhodol sa Albert venovať žene svojho života zlatožltý drahokam – aby tak symbolicky pokračoval aj v duchu miestnych tradícií. Dnes na hrade často trávi voľný čas aj súčasná britská kráľovná Alžbeta, no Balmoral býva otvorený taktiež pre verejnosť, ktorá tu okrem iného môže obdivovať tradičné škótske dýky „sgian dubh“ i zbierku citrínových brošní a špendlíkov na uchytenie kiltu, zdobených citrínom.

 

Prírodné citríny ako lahodné víno

Žlté, zlatožlté až žltozelené farby citrína, ktorý patrí do rodiny makrokryštalických kremeňov, by nejedna básnická duša prirovnala k listom rozviatym na chodníku v niektoré slnkom prežiarené jesenné popoludnie. Jeho žiarivé jantárové odtiene spôsobuje obsah malého množstva hliníka, pričom sýtosť tónov ovplyvňuje množstvo farebných centier – s ich narastajúcim počtom sa farba prehlbuje. Najviac sa cenia zlato oranžové či zlato hnedé sfarbenia, pričom k najžiadanejším patria sýto oranžové kamene s červenými odleskami, tzv. „madeiry“ (pomenované podľa podobnosti s farbou lahodného madeirského vína) a taktiež tzv. „palmeiry“ s oranžovo jantárovým sfarbením. Prirodzené citríny sa v prírode vyskytujú len zriedka, a tak v súčasnosti väčšina týchto drahokamov na trhu sú tepelne upravené ametysty, zvyčajne pochádzajúce z brazílskych či uruguajských vulkanických geód. Rozoznať ich možno podľa toho, že vykazujú dichroizmus (schopnosť rozdielne pohlcovať svetelné lúče), prírodné citríny ho nemajú. Na uspokojenie rastúceho dopytu po žiarivom citríne sa teda ametysty často tepelne upravujú - pri teplote nad 500 °C menia svoju fialovú farbu na žltú a zlatistú (sýtosť tónov ovplyvňuje pôvodný ametystový odtieň). Farba sa tepelne vylepšuje aj u nevýrazne zafarbených citrínov. Získané sfarbenie býva stabilné a trvalé.

 

Citrín, ktorý poznáme dnes

Dnes sa citríny v šperkárskej kvalite ťažia predovšetkým v Brazílii (Rio Grande do Sul), pričom k významným producentom patria aj Bolívia, Uruguaj, Argentína, Rusko, Škótsko, Španielsko, Francúzsko, Madagaskar, Zambia, Namíbia a Mjanmarsko. Citrín vyniká takmer dokonalou priehľadnosťou a väčšinou nemá po vybrúsení voľným okom viditeľné inklúzie. Po následnom vyleštení získava podmanivý pôvabný lesk. Možno ho brúsiť do všetkých tvarov, najčastejšie sa využívajú brusy „round brilliant“ a „oval“, pri ktorých ideálne vynikne farba a svetlo. Veľmi obľúbené sú i brusy „cushion“ a „pear“.

Citrín – drahokam šťastia    v našich šperkoch
 

 Zaujímavé

* Staroveké civilizácie verili, že citrín v sebe zadržiava silu slnka. Patril k obľúbeným dekoratívnym kameňom, dokázal vraj ochrániť pred hadím jedom, epidémiami či nečistými úmyslami. Starí Gréci a Rimania ho nosili ako talizman a nechali doň vyrývať rôzne ochranné motívy. Také klenoty mali rozjasniť život, odstrániť z neho temnotu a prinášať šťastie.

* Citrín sa považoval aj za kameň obchodníkov a podľa povesti malo jeho nosenie prilákať bohatstvo. Keďže vyžaruje pozitívnu energiu, získal povesť „kameňa úspechu a prosperity“. Aj preto si ho mnoho obchodníkov ešte i dnes pre šťastie vkladá do pokladne pre šťastie.

* Okrem hojnosti vraj prináša aj energiu štedrosti, aby zdieľal blahobyt a úspech.

* Pokiaľ ide o zdravie, môže byť vraj prospešný pre dodanie celkovej sily, považuje sa za dobrý prostriedok na odstraňovanie toxínov a všeliek na tráviace orgány. Má pozitívne pôsobiť na štítnu žľazu, podporovať krvný obeh, pomáhať prekonávať emočné traumy, smútok, fóbie, nočné mory a poruchy spánku, zmierňovať depresiu a pochybnosti o sebe.

* Pomáha rozvíjať silu vôle, prináša nádej aj stabilitu. Z mentálneho hľadiska zvyšuje jasnosť, sebadôveru, tvorivosť a čestnosť.

* Rozptyľuje vraj negatívnu energiu, neabsorbuje žiadnu z nich, vnáša do života vyrovnanosť, zároveň poskytuje základnú ochranu pred všetkým zlým. Dokonca vraj zvyšuje zmyselnosť a sexualitu.

* V období rozmachu štýlu art deco priťahoval pozornosť nielen, keď bol zasadený v spektakulárnych šperkoch, ale dizajnéri začali citríny využívať taktiež ako ozdobu odevov a aplikovali ich aj do interiérových solitérov a nábytkov.

* Šperky zdobené citrínom už urobili česť aj takým osobnostiam ako Greta Garbo, Joan Crawford, Kate Winslet, Emma Watson, Jessica Chastain, Naomie Harris, Tara Reid, Angelina Jolie, Kate Middleton, luxemburská princezná Stéphanie, nórska kráľovná Sonja či thajská kráľovná Sirikit.

* Najväčší brúsený citrín na svete dostal meno „Malaga“ a objavili ho v Minas Gerais (Brazília) v roku 1990. Váži 20.200 karátov, meria 20 x 15 x 10 cm, vyniká úchvatnou slnečnou farbou, výnimočnou čistotou a priehľadnosťou. Kvôli rôznym rizikám, zložitosti a špeciálnemu vybaveniu, potrebnému na jeho rezanie a leštenie, zotrval ďalších 19 rokov v pôvodnej podobe. Impozantnej výzvy tvarovať tento kameň sa napokon brazílski brusiči zhostili v roku 2009. Druhý najväčší brúsený citrín „Sol del Sur“ (Slnko juhu/Južné slnko) váži 8 200 karátov.

Citrínové inšpirácie

 

Očarujúci citrín - celosvetovo obľúbený podobne ako jeho šťavnatý menovec – dokáže už na prvý pohľad rozbúšiť srdce svojimi svižnými, rezkými žltými tónmi. Akými citrínovými šperkmi možno potešiť milovanú osobu, spýtali sme sa odborníkov z Mikuš Diamonds.

Zásnubný prsteň Tranquil

Citrínovo-diamantový prsteň Tranquil z bieleho zlata

Predstavujeme vám Prsteň Tranquil. Na výrobu sme použili prírodné materiály: biele zlato, citrín, diamant.

Pozrieť šperk


Martin Mikuš, výkonný riaditeľ:

Prírodný citrín je pomerne vzácny, aj preto naše klenoty ním osadené získavajú na nadčasovej hodnote. Sýtosť zlatistých tónov citrínu je ovplyvňovaná množstvom železitých iónov – s ich narastajúcim počtom sa farba prehlbuje a s hrejivou farbou ide ruka v ruke aj výbrus. Stačí osudový pohľad na jantárovú farbu prírodných citrínov v náušniciach Decency a je jasné, že jesenná melanchólia nemá v ich blízkosti šancu. Perfektne zvýraznia líniu krku a tváre a vďaka neprekonateľným diamantom sa stanú šperkom prevádzajúcim teóriu o zhmotnenej láske v exkluzívnom klenote do slnečnej praxe.

Iveta Zimková Mikušová, obchodná riaditeľka:

Od prvého okamihu, ako súprava Still life uzrela svetlo sveta, stala sa mojou srdcovou záležitosťou a s radosťou môžem povedať, že rovnaký úspech zaznamenala i u našich zákazníkov. Klasický dizajn prsteňa, prívesku a náušníc, s dominujúcimi jasnými citrínmi so špecifickým výbrusom, ktorý nevyniká ostrými hranami, s efektným detailom v podobe trojuholníkovej krapne a doplnený diamantmi a žltým zlatom, si s ľahkosťou nájde cestu tiež k vášmu srdcu, len čo mu dáte príležitosť. Zaradením medzi naše Top trendy 2020 sa dostal doslova na výslnie originálnych a nadčasových šperkov a som presvedčená, že má na tomto poste pred sebou ešte dlhú a slnkom zaliatu budúcnosť.

Pavol Vojtek, fasér:

Dôkaz, že priezračné zlatisté tóny citrínu dodávajú energiu na všetkých úrovniach, nájdete v prívesku Flacon, ktorý oživuje 29 prírodných briliantov. Práca na takomto type šperku, vyrobenom v žltom zlate, tu konkrétne s rýdzosťou 750/00, je výzvou a zároveň radosťou, keďže citrín – drahokamová odroda kremeňa – je oslnivý, výrazný a dokonalý sám osebe. Nadstavbou je fakt, že po vyleštení zaujme atraktívnym skleneným leskom. Vždy, keď sa mi pod rukami rodí podobný šperk, myslím na jeho budúcu nositeľku ako na ženu, o ktorej fakt, že si ho vybrala, vypovie mnohé i bez slov. 

Zuzana Hrušková, zlatníčka:

Blýskajúci sa citrín a vášnivý granát si už našli cestu k nejednému ženskému srdcu a nie inak je tomu v prsteni Fellows, koktailovom šperku, v ktorom sa nám podarilo rafinovane prepojiť dve „teplé“ farby do jedného, príjemne pôsobiaceho celku, umocneného šperkárskou klasikou – žltým zlatom. Jedinečný, zaujímavo kombinovateľný prsteň sa postará o to, aby ste sa s ním stali neprehliadnuteľnou a spĺňa predstavu väčšej časti ženského pokolenia, zaujať a zostať v pamäti aj bez slov. 

Stanislava Fatľová, profesionálna predajkyňa:

Dokonale vybrúsené citríny, použité v šperkoch našej horúcej novinky – súpravy Salsa, mi pripomínajú slnko a jeho teplé lúče. Ich krásnu žiarivú farbu umocňujú diamanty osadené po obvode náušníc, prívesku i prsteňa. Celkovo na mňa šperky z tejto súpravy pôsobia energicky a sviežo ako zmyselné rytmy salsy pod horúcim kubánskym nebom. Ak vás teda bavia „latino“ rytmy, set Salsa je pre vás ten pravý a pokiaľ vám nebude hovoriť „pani“ okamžite v celom svojom zložení, zvyšné kúsky budú postupne ideálnym darčekom či už od vašich milovaných alebo dôvodom urobiť radosť sebe samej. Súpravu nájdete vystavenú v klenotníctve Mikuš Diamonds v Košiciach, ktoré je mojím domovským, takže mám jej krásu na očiach každý deň a rada ju odprezentujem i vám.

Tip na zásnubný prsteň: 
 

Rovnako ako v sebe citrín uchováva slnečnú energiu, takým istým spôsobom si do srdca vložíte spomienku na akt zasnúbenia, ak si pre túto magickú chvíľu zvolíte šperk práve s týmto drahokamom šťastia. Dať láske punc nevšednosti je poslaním, ktoré plníme obzvlášť radi. Naším výberom je preto prsteň Tranquil, zdobený okrem pedantne vybrúseného citrínu diamantmi a ktorému korunu krásy nasadzuje biele zlato, absolútne vymykajúci sa zo štandardnej predstavy o snubnom prstenio to viac vhodný pre chvíľu pokľaknutia pred ženou vášho života. Akým lepším spôsobom by ste mohli vyznať, že ONA je pre vás tá jediná a výnimočná?

 

 

 


 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Výber Top zásnubných prsteňov

Ktorý model zásnubného prsteňa kraľoval v roku 2022 v našom klenotníctve? Prinášame Vám rebríček TOP 10 snubákov za uplynulý rok.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK