BLOG

Magické krivky diamantov v najnovšom MIAU!

Magické krivky diamantov v najnovšom MIAU!

Podľa historických prameňov najstaršie diamantové náleziská objavili ľudia v Indii päť storočí pred naším letopočtom a do Európy ich pravdepodobne doviezol Alexander Veľký. Diamantom sa pripisovala magická sila ba i schopnosti liečiť, a tak králi, cisári, šachovia, šejkovia či bohatí veľmoži ich spočiatku uchovávali v neopracovanom stave. Čisté kryštály dosahovali astronomické ceny a majitelia si ich starostlivo ukrývali v bezpečných truhliciach. Muselo prejsť mnoho storočí, kým sa diamanty začali brúsiť do požadovaných tvarov. V 14. storočí vznikali prvé číre brúsené osemsteny a odvtedy sa ustálilo viacero „základných brusov“. O ich tvaroch nám rozprával gemológ Martin Mikuš, výkonný riaditeľ spoločnosti Mikuš Diamonds.

MIAU:
V priebehu storočí sa zrodilo viacero brusov - cabochon, princess, cushion, oval, heart, asscher, radiant, emerald, marquise, pear, trillion... Za akých okolností vznikali? Šlo o náhodu, fyzikálne vlastnosti kameňa či o konkrétnu zákazku majiteľa?

Martin Mikuš: Výbrus, teda tvar opracovaného drahokamu so špecifickým počtom a veľkosťou uhlov jeho jednotlivých faziet (plôšok), zohráva veľmi dôležitú úlohu vo vzťahu k hodnote diamantu. Keďže povrch surového kameňa obyčajne ukrýva jeho skutočný potenciál odrážať a lámať svetlo, musia byť oheň a brilancia diamantu odkryté brúsením a leštením jeho povrchu. Každý jeden surový kryštál je však unikátny. Tvar kryštálu je preto rozhodujúcim faktorom nielen vo vzťahu ku kráse a hodnote vybrúseného kameňa, ale tiež i vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré v procese plánovania urobí brusič. Ten vždy predtým, ako sa pustí do realizácie svojho diela, vytvorí detailný plán sledujúci dôležitý cieľ – najkrajší a najhodnotnejší možný diamant, ktorý mu potenciál surového kameňa ponúka. Ak teda opomenieme niekoľko skôr výnimočných výbrusov ktoré vznikli ako dôsledok špecifických požiadaviek či boli prevzaté do sveta diamantov od iných drahokamov, môžeme povedať, že väčšina v súčasnosti používaných výbrusov sleduje jediný cieľ, a to zachovať čo najviac z potenciálu, ktorý nám ponúka príroda v podobe rozmanitého množstva tvarov diamantových kryštálov, ktoré sú výsledkom mnohorakých procesov s ktorými sa dostali do kontaktu od svojho vzniku až do chvíle, kedy ich objavil človek.


MIAU:
Ľudovít XV. vlastnil diamant, ktorý mu pripomínal ústa markízy de Pompadour a odvtedy sa pre tento tvar zachoval názov „markízový brus“. Preferujete i vy nejaký konkrétny brus? A prečo?

Martin Mikuš: Okrúhly briliantový výbrus, alebo ako sa mu často zvykne vravieť briliant, je v skutku dokonalý. Nie náhodou sa stal základom pre množstvo ďalších tvarov, ktoré sú z neho odvodené a z hľadiska princípov optiky využívajú poznatky, ktoré do sveta brúsenia diamantov priniesol práve briliant. Jeho evolúcia, i keď vskutku zdĺhavá, začala už prvým zdokumentovaným výbrusom niekedy v 14. storočí, ktorý jednoducho kopíroval tvar osemstenu ako základného kryštalografického útvaru diamantu. Z tohto výbrusu sa postupom času a v niekoľkých etapách vyvíjal moderný briliant až do podoby, v ktorej ho poznáme dnes. Najväčší podiel na jeho kvalitách má brusič diamantov a fyzik Marcel Tolkowsky, ktorý sa pomocou dvojrozmerného matematického modelu pokúsil odvodiť ideálne proporcie výbrusu šitého na mieru optickým vlastnostiam diamantu. Vo svojej práci publikovanej v roku 1919 tvrdil, že určité hodnoty týchto proporcií vyprodukujú najviac ohňa a najlepšiu brilanciu. Moderný ideálny briliant vychádza práve z poznatkov ktoré publikoval Tolkowsky vo svojej práci.

Magické krivky diamantov v najnovšom MIAU!

MIAU: Aký brus je momentálne „in“, dnes - v 21. storočí?

Martin Mikuš: To je v skutku komplexná otázka. I keď sa väčšina štatistík jednoznačne zhoduje na tom, že je to stále okrúhly briliant, preferencie sa značne líšia v závislosti od regiónov, ale aj farby či veľkosti diamantov. V súčasnosti z hľadiska počtu druhým najpredávanejším diamantovým výbrusom je princess. Ide zväčša o štvorcový výbrus s ostrými hranami, ktorý vo svojej podstate vychádza z okrúhleho briliantu. Tento výbrus je už mnoho rokov populárny predovšetkým v USA. Ak sa zameriame na farebné, tzv. fancy color diamanty rôznych výrazných farieb, tu dominujú rôznorodé fantazijné výbrusy a okrúhly briliant je skôr výnimkou. Dôvodom sú práve jeho výrazný oheň a brilancia, ktoré však potláčajú samotnú farbu. To je prirodzene neželaným efektom v prípade, ak je práve výnimočná farba tým je najdôležitejším aspektom krásy a hodnoty diamantu. V prípade veľkých diamantov, o hmotnosti nad 10 karátov, je takmer vždy výsledný tvar odvodený od tvaru surového kryštálu s cieľom maximálneho zachovania jeho hmotnosti. Okrúhly briliant preto v tejto kategórii rovnako ako v prípade farebných diamantov stráca svoju dominantnú pozíciu.


MIAU:
Hodí sa ten-ktorý brus na konkrétnu príležitosť (zásnuby, sobáš, narodenie dieťaťa, dovŕšenie dospelosti, okrúhle narodeniny, výročie svadby, maturita, úspešné štátnice...)? Odporúčate vašim zákazníkom konkrétne brusy?

Martin Mikuš: V tejto oblasti zastávam názor, že voľba výbrusu je výsostnou otázkou individuálneho vkusu a vnímania krásy.MIAU:
S akou najzložitejšou (či povedzme „uletenou“) požiadavkou zákazníka ste sa doposiaľ stretli?

Martin Mikuš: Dlhoročný klient nás pri príležitosti manželkiných 60. narodenín požiadal, aby sme mu vyrobili prsteň s jednokarátovým briliantom, ktorý však musí mať 60 faziet namiesto klasických 58. Z pohľadu laika sa to môže javiť ako jednoduchá úloha, pridať na kameň dve plôšky. Splniť však túto úlohu bez toho, aby sme znehodnotili samotný diamant, nezasiahli do jeho krásy a mohli si tak stáť za výsledkom svojej práce nebolo vôbec jednoduché. Po vskutku náročných konzultáciách sme v Antverpách konečne presvedčili skúseného brusiča, ktorý bol ochotný sa tejto netradičnej požiadavky zhostiť. Spoločne sme potom vybrali kameň o hmotnosti 1.04 ct, aby sme mali rezervu pri jeho ďalšom brúsení a v oblasti pásu (najširšej časti) sme na briliante vytvorili dve ďalšie symetrické fazety, na ktoré sme dodatočne zabezpečovali ešte laserový nápis – osobné prianie. Pri podobných požiadavkách si vždy uvedomím, že šperky sú veľmi emotívnou záležitosťou. Často sa s nimi spájajú dôležité momenty v živote človeka a je málo vecí, ktoré sa šperkom dokážu vyrovnať v rovine trvalého zhmotnenia spomienok a emócií. Preto je potrebné aj k tým najšpecifickejším požiadavkám zo strany klientov pristupovať s rešpektom a pochopením.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Výber Top zásnubných prsteňov

Ktorý model zásnubného prsteňa kraľoval v roku 2022 v našom klenotníctve? Prinášame Vám rebríček TOP 10 snubákov za uplynulý rok.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK