BLOG

Zmena podmienok celoživotnej záruky na šperky

Zmena podmienok celoživotnej záruky na šperky
Hovorí sa, že v živote nie je nič isté iba zmena. Väčšinou sa zmenám bránime, lebo nás vychyľujú z našej komfortnej zóny. Tá je síce fajn, ale nič sa v nej nehýbe. V Mikuš Diamonds sa však stále niečo deje, je to živý „organizmus“, ktorý sa konštante rozvíja a mení. A tak sme pristúpili k zmene, ktorá je významným benefitom pre našich zákazníkov. O čo ide?

Pri kúpe akéhokoľvek šperku Mikuš Diamonds je každý klient prostredníctvom našich profesionálnych predajkýň aj priloženého záručného listu komplexne oboznámený s podmienkami uplatnenia celoživotnej záruky.

Jedným z faktorov je dodržiavanie odporúčaní na zaobchádzanie so šperkom, ktoré sú uvedené na konci záručného listu, a rovnako aj na našej webovej stránke mikusdiamonds.sk. Ďalšou podmienkou uplatnenia celoživotnej záruky proti vypadnutiu drahého kameňa bol (do dňa 30. 6. 2019) pravidelný servis šperkov, a to raz za dva roky, pri svadobných obrúčkach raz za tri roky. A práve zmena druhej podmienky je „hlavným bodom programu“, ktorý poteší všetkých (najmä zaneprázdnených) klientov.

Zmena podmienok celoživotnej záruky na šperky

Bližšie vysvetlenie k tejto téme poskytol náš gemologický expert a výkonný riaditeľ Martin Mikuš:
„Na základe mnohoročných pozitívnych skúseností s našou kvalitou osádzania drahých kameňov sme pristúpili k rozhodnutiu, že pre splnenie podmienok celoživotnej záruky nie je už naďalej potrebné ju podmieňovať povinnými odbornými prehliadkami šperku tak, ako tomu bolo do polovice roka 2019.“

Túto pozitívnu zmenu sme sa rozhodli uskutočniť aj na základe analýzy, ktorú sme uskutočnili počas uplynulých piatich rokov, teda od roku 2014, kedy bola zavedená celoživotná záruka. Daný prieskum preukázal, že výskyt vád v osadení našich prírodných drahokamov bol za celé obdobie extrémne ojedinelý.

Skvelou správou, je že toto nové pravidlo platí aj spätne, a teda sa vzťahuje na všetkých klientov, ktorí si zakúpili šperk s nárokom na celoživotnú bezplatnú záruku (teda kedykoľvek od 1. 1. 2014). Ak takýmto klientom v dôsledku premeškania servisnej prehliadky (teda nie v dôsledku iných príčin ako sú napríklad druhá úprava veľkosti alebo mechanické poškodenie) celoživotná záruka v minulosti zanikla, bude k 1. 7. 2019 opätovne obnovená.

Táto zmena je jasným posolstvom, že si stojíme za kvalitou našej ručnej robenej práce a zároveň s radosťou odbremeníme našich klientov nielen z časového, ale aj z ľudského hľadiska. Sme rodinné klenotníctvo a túto hodnotu chceme vštepovať do všetkých „súkolí“, ktoré tvoria Mikuš Diamonds. Už 20 rokov!