BLOG

Mikuš Diamonds na podujatí Forbes Rodinné firmy

Mikuš Diamonds na podujatí Forbes Rodinné firmy

V krásnom prostredí hotela Lomnica vo Vysokých Tatrách sa v dňoch 15.-16. júna 2023 konal 7. ročník inšpiratívneho podujatia Forbes Rodinné firmy, ktorého sa zúčastnil aj náš zakladateľ Ivan Mikuš spolu so svojimi pokračovateľmi v rodinnom biznise, Ivetou a Martinom.

Medzi viaceré inšpiratívne diskusie, počas ktorých mali prítomní možnosť spoznať množstvo inšpiratívnych ľudí, patril aj rozhovor na tému "Rodinné žezlo v rukách dám", ktorého sa ako diskutujúci zúčastnili aj obaja súrodenci Mikušovci.
 

Čelní predstavitelia slovenských spoločností s rodinnými základmi rozprávali počas panelových diskusií o rôznych témach, ktorých posolstvom sa stalo vyjadrenie:
 

 „ Firmy, ktorým nechýba odvaha, vyjdú z aktuálnej krízy víťazne. “
 

V rámci diskusií, rozhovorov a workshopov sa preberali aktuálne biznisové témy, medzi ktoré patrili i tézy ohľadom pohľadov na brand manažment rodinnej firmy, stratégie na rozvoj podnikania doma aj v zahraničí, ako i všetky aspekty digitálnej doby.

 

Nestratiť iskru v podnikaní

 

„Kľúčom ku každému úspešnému biznisu, nielen rodinnému, je zachovať si zvedavosť a zápal“, vyzdvihol v rozhovore Mike Federle, CEO 106-ročnej mediálnej rodinnej firmy Forbes Media.
O svoje začiatočnícke chyby, marketingové stratégie a mnohé iné situácie, ktoré prináša biznis v menších i väčších podnikoch, sa podelili desiatky zúčastnených rečníkov.

 

Zásnubné prstene Mikuš Diamonds

 

Meno rodiny v názve spoločnosti je obrovský záväzok

 

V panelovej diskusii s názvom „Rodinné žezlo v rukách dám“, diskutovali Iveta Zimková Mikušová, obchodná riaditeľka a Martin Mikuš, výkonný riaditeľ Mikuš Diamonds. Vysvetlili, prečo je pre nich dôležité, že sú v biznise zapojení spolu. „Keby sa sestra do nášho biznisu nezapojila, pravdepodobne by sme ho nerobili tak, ako ho robíme“, nechal sa počuť počas večera Martin Mikuš.

V uvoľnenej atmosfére besedy Iveta Zimková Mikušová zdôraznila, akú obrovskú výhodu má ich spoločné manažovanie, pretože si dôverujú na 100% a denne sa môžu jeden na druhého spoľahnúť. Zároveň dodala: „Dobré meno spoločnosti je cieľom, ktorý sa snažíme dodržiavať v každom styku, keďže za ňou stojíme ako rodina.“

 

Žensko-mužský pohľad na podnikanie a šperky

 

Debata vo viacerých témach vychádzala z prieskumu Next Ženy, ktorý zisťoval majetkové a finančné záležitosti medzi mužmi a ženami. Z neho okrem iného vyplynulo, že ženy pristupujú k investovaniu konzervatívnejšie, a to v rámci celého portfólia, čím sú síce častejšie chránené pred stratami, no zároveň sa oberajú o možnosť vyššieho výnosu. Pätina žien v spomínanom prieskume uviedla, že pri spravovaní investícií a majetku pociťujú neistotu a obavy, čo je trikrát častejšie ako u mužov. Z pohľadu Ivety Zimkovej Mikušovej je to v prípade Mikuš Diamonds inak: „Myslím si, že u nás je to často aj naopak“, povedala s úsmevom. Toto konštatovanie prítomných zaujalo a následne sa po besede rozvírila ďalšia, už súkromná, s mužsko-ženskou dvojicou z inej firmy, v ktorej je práve ženská polovica tá odvážnejšia vo veci investícií.

 

Rodinná firma Mikuš Diamonds

 

Ďalšia generácia vo vedení spoločnosti?

 

„Naše deti určite do práce v rodinnej spoločnosti nechceme nútiť. Uvidíme, kam ich život zavedie“, odpovedala na otázku moderátorky Iveta. Faktom však je, že s prácou rodičov prichádzajú do styku a svet drahých kameňov a unikátnych šperkov ich začína zaujímať. „Snažíme sa ich vychovávať tak, aby slušnosť, vzájomná dôvera a hodnoty rodiny boli pre nich tie najdôležitejšie. Ak sa nám podarí im tieto myšlienky odovzdať, bude to to najdôležitejšie“, dodala.

 

Filantropia ako ďalší prirodzený cieľ

 

Dobré meno Slovensku svojim príbehom robia aj manželia Mária a Jozef Ondášovci, zakladatelia neziskovej organizácie Dedo. Ich príbeh sa začal dvomi bicyklami, ktoré Jozef Ondáš kúpil pre deti z detských domovov po tom, ako spoluzaložil pobočku IBM v Košiciach a vďaka tomu sa mu násobne zvýšil príjem.

„Mali sme pocit, že nám tie peniaze vystávajú. Nezdalo sa nám spravodlivé, že by sme zrazu mali mať o toľko viac,“ vysvetlila jeho manželka Mária Ondášová.

Namiesto jednorazovej pomoci začali budovať domovy na polceste, pomáhať rodinám, ktorým hrozí rozpad a stali sa aj slovenskými priekopníkmi v metóde Housing first, ktorej cieľom je vyriešiť otázku bezdomovectva.

V rámci tejto témy odznelo ďalšie dôležité posolstvo:
 

„ Nebojte sa hovoriť o tom, že pomáhate. 
Dodávate tak odvahu ostatným a pomoc sa násobí. “

 

Iveta a Martin Mikušovci

 

„Stretnutie s manželmi Ondášovcami bolo pre nás veľmi inšpiratívne. O väčších charitatívnych zámeroch premýšľame s bratom už dlhšiu dobu. Momentálne máme niekoľko plánov, ktoré sa nám, verím, podarí zrealizovať už v predvianočnom období“, povedala po podujatí obchodná riaditeľka Mikuš Diamonds.

 

Zdroje: Forbes, Mikuš Diamonds