BLOG

Juraj Plško: Drahokam v tíme Mikuš Diamonds

Juraj Plško: Drahokam v tíme Mikuš Diamonds

P ako precízny, L ako legendárny, Š ako šikovný, K ako komunikatívny, O ako ochotný. S technickým riaditeľom Mikuš Diamonds Jurajom Plškom a s náplňou jeho práce ste mali možnosť sa už nie raz zoznámiť. Nemohli sme však vynechať príležitosť nazrieť rozhovorom s ním do minulosti pri príležitosti výročia jeho vstupu do spoločnosti a výročia jej založenia. Preneste sa spoločne s nami od roku 2003 po dnešok a nazrite za technickú oponu nášho rodinného slovenského klenotníctva.

 

Keď je práca poslaním

 

20 rokov na jednom pracovnom mieste... Čo Vám pri tejto myšlienke napadá ako prvé? 

 

Ako prvé určite poďakovanie. Úvodom by som sa chcel poďakovať celému tímu Mikuš Diamonds za to, že som už spomínaných 20 rokov súčasťou tohto skvelého kolektívu. Čas strávený v práci bol nielen výzvou, ale predovšetkým príležitosťou na osobný a profesijný rast. Obrovské ďakujem patrí tiež všetkým našim klientom, pre ktorých sa snažíme robiť všetko najlepšie, ako sa dá, aby sme im prinášali nami vyrobenými šperkami a servisom v predajniach radosť a tie najkrajšie emócie. Spokojnosť klientov je pre mňa hnacou silou, vďaka ktorej viem, že naša práca má zmysel. Súkromne patrí veľká vďaka manželke Monike, ktorá mi často prepáčila neskoré príchody z práce, či nočné telefonáty kvôli poplachom z predajní 😊 a stála od počiatku pri mne.

 

 

Jednoduchá otázka so zrejme zložitejšou odpoveďou: Čo sa za roky Vášho pôsobenia v Mikuš Diamonds zmenilo? 

 

Veľa, veľmi veľa... Mal som o 20 rokov menej 😊

Ale nie, teraz vážne - z môjho pohľadu a z mojich srdcových oblastí:

Pri mojom nástupe do práce sme používali skladový software, ktorý pracoval ešte v MS DOS (starší operačný systém), používali sa ihličkové tlačiarne – ktoré boli pri tlači veľmi hlučné a pomalé, na prenos a zálohovanie údajov slúžili diskety (predchodkyne pamäťových kariet), pevné linky na telefonovanie, vo veľkom sa využíval fax (odosielanie dokumentov cez telefónnu linku), e-mail sme používali sporadicky, nemali sme vlastnú internetovú stránku ani e-shop a k dispozícii bol internet iba „vytáčací“ – rýchlosť nízka, no cena vysoká 😊

Klenotníctva boli doslova „odrezané“ od akejkoľvek online technickej podpory, akú poznáme teraz, vynímajúc telefonát a navigovanie krok po kroku, čo sa zobrazuje na monitore počítača. Komplikované to bolo najmä tým, že operačný systém nevyužíval grafické rozhranie, na aké sme zvyknutí teraz a na ovládanie sa nepoužívala myš, ale krátke textové príkazy.

Všetko sme teda riešili najmä osobne. V porovnaní s dneškom som trávil oveľa viac času v predajniach a často som mal pracovnú cestu aj s prenocovaním. Za jeden deň sa nedalo prejsť celé Slovensko od západu na východ, keďže naše klenotníctva sme postupne otvárali tak, aby sme zákazníkom boli čo najbližšie v každom jeho kúte. Mal som väčší prehľad nielen o pracovnom, ale i o súkromnom živote kolegýň, a to z prvej ruky.

 

Doba aj šperky sa menia

 

Z Vašich slov je cítiť, že niečo z tejto histórie Vám možno aj trochu chýba? 

 

Áno, dnes priame kontakty z časti suplujú sociálne siete, čo je neosobné a cestovanie v značnej miere nahradí vzdialený prístup, či správa niektorých zariadení priamo od stola.

Z tejto doby nezabudnem na „veselé“ situácie, napríklad ako nám pri príjme tovaru v predajni v Prešove vypovedala funkčnosť disketa a dáta na nej neboli čitateľné. Novú disketu by bolo potrebné pripraviť v Trenčíne (kde pôsobí centrála Mikuš Diamonds), takže ak sme chceli tovar predávať hneď – a to sme chceli, bolo potrebné celý dodací list prijať ručne – položku po položke, všetkých 200 či 300 kusov „nahodiť“  klávesnicou – trvalo to namiesto minútky slušnú hodinku 😊. Od tej doby viem super rýchlo zadávať čísla do počítača bez toho, aby som sa pozeral na klávesnicu.

Prax ma rýchlo naučila robiť si pre istotu zálohy na dve diskety (stalo sa však, že aj dve diskety boli nefunkčné) a hneď, ako to technicky išlo, prešli sme z diskiet na USB FLASH disky, ktoré boli spoľahlivejšie.

 

 

Technika išla vpred, a to sa muselo odraziť i na procesoch, ktoré ste mali pod palcom...

 

Určite. Postupom času sme zaviedli na centrále aj v predajniach internet – čo zmenilo veľa vecí.  

Dáta sme si posielali najskôr e-mailom a diskety spolu s FLASH diskami stratili svoje opodstatnenie. Internet nám otvoril dvere k vzdialenej podpore a zrazu sa dalo veľa vecí vyriešiť priamo od kancelárskeho stola, bez potreby vycestovania a informácie, ktoré sme si odovzdávali telefonicky alebo poštou sa začali posúvať e-mailom, cez WhatsApp či Viber alebo začali byť dostupné na cloude.

Potreba optimalizácie procesov a aj problém s kompatibilitou pôvodného skladového software s Windows si nevyhnutne vyžadovali na mieru ušité riešenie, ktoré nebolo bežne dostupné v takzvanom krabicovom vyhotovení. Po dlhom hľadaní sa nám podarilo nájsť partnera, ktorý dokázal splniť naše požiadavky a úspešne sme prepojili niekoľko samostatných databáz so skladovým softvérom, výrobou, objednávkami, opravami, cenovými ponukami, zákazníckym systémom, e-shopom a mnohými ďalšími.

Tieto zmeny nám priniesli vylepšenie a sprehľadnenie zákazníckeho servisu a obrovské úspory v administratívnych činnostiach – pokiaľ sme pred dvadsiatimi rokmi museli pri objednávke jedného šperku pre klienta zapísať číselné označenie tovaru približne 10 krát (na papier, či do počítača), dnes to je jedenkrát a všetko ostatné je odľahčene povedané o „klikaní“ myškou.

 

Zmeny neobchádzajú ani rodinnú spoločnosť Mikuš Diamonds

 

Vidíte posun alebo zmeny i v iných nastaveniach spoločnosti? 

 

Nedajú sa nevidieť. Za tieto dve dekády došlo ku zmene skladby tovaru v našich klenotníctvach. Pred 20 rokmi boli šperky s diamantmiprírodnými kameňmi ojedinelé a zákazníci ich vyhľadávali zriedkavo. Postupne sa zvyšovala životná úroveň,  trh sa v tejto oblasti rozvíjal a my sme sa profilovali a špecializovali na šperky s prírodnými drahými kameňmi a diamantmi. Ruka v ruke si to vyžadovalo zmenu prezentácie v predajniach – nielen vizuálnej, no najmä o zmenu spôsobu komunikácie s klientmi, prehlbovanie vedomostí o tovare našich predajcov a zapracovanie iného spôsobu obsluhovania, ktorý už sám o sebe zanechá v klientovi zážitok.  A súbežne s tým aj prechod do online priestoru. V počiatkoch sme mali jednoduchú webovú stránku, ktorá bola katalógom našich produktov bez možnosti ich objednania. Postupne sme ju prepracovali a vytvorili sme plnohodnotný e-shop, ktorý neustále vylepšujeme a v tomto roku pripravujeme jeho rozsiahlejší upgrade.

 

Kolektív Mikuš Diamonds je zložený prevažne zo žien. Ako sa Vám v ňom pracuje, je ťažké ho „koučovať“?  

 

Cítim sa vynikajúco, ako doma, kde sú ženy v presile - manželka a dve dcéry 😊

Práca v ženskom kolektíve mi veľa dala, naučila ma pozerať sa na niektoré veci inou optikou (niekedy sa radšej nepozerať) a určité situácie riešiť na základe týchto skúseností úplne inak, ako by mi vravela intuícia či rozum.

„Koučovanie“ je náročné ako v každom kolektíve, no snažíme sa ho už dlhšie nastavovať ešte pred tým, ako sa s ním začne. V podstate už pri pracovnom pohovore vyberáme nové kolegyne alebo kolegov tak, aby nám „sedeli“ nielen so skúsenosťami, ale aj hodnotovo a osobnostne, zapadli do kolektívu v predajni a následne do nášho celého tímu. Som presvedčený, že dobre zložený tím je nevyhnutný predpoklad na pozitívnu náladu a príjemnú atmosféru na pracovisku, ktorá sa prenáša do všetkých oblastí vnútri i navonok firmy, dokážete ňou „nakaziť“ klientov, či obchodných partnerov a keď sa to darí, kolegovia chodia do práce s radosťou a všetko ide nejako oveľa ľahšie.

 

Na nás sa môžete vždy spoľahnúť

 

Je aj niečo také, čo sa za túto pomerne dlhú dobu nezmenilo?

 

Ak sa spätne zamyslím, tak za celé toto obdobie sa skutočne pomenilo toho veľmi veľa. Keď spomeniem napr. len sídlo kancelárie, tak ja som sa s ňou sťahoval v rámci Trenčína štyrikrát. Začínal som na Mierovom námestí, kde som mal v tej dobe kanceláriu v priestoroch terajšej zasadacej miestnosti Klenotníckeho domu Mikuš Diamonds, potom to bola Opatovská ulica, následne Hviezdoslavova a Zlatovská ulica, aby som sa po takmer 20 rokoch dostal späť na Mierové námestie a kruh sa uzavrel 😊  Predpokladám, že sídlo spoločnosti sa už nezmení a zostane na Mierovom námestí v citlivo zrekonštruovaných priestoroch.

 

 

Čo sa nezmenilo, je ľudský a férový prístup vedenia spoločnosti ku všetkým zamestnancom. Vždy platí slovo, čo je v dnešnej dobe často zriedkavé a všetci sme spoločne jeden tím, ktorý hrá podľa pravidiel a môžeme sa navzájom na seba spoľahnúť.  

A platia pravidlá – aj tie nepísané. Práca s prírodnými kameňmi nie je jednoduchá. Mikušovci pristupovali k tejto problematike od nepamäti zodpovedne, investovali ešte pred mojím nástupom do práce, do vzdelávania a prístrojového vybavenia gemologického laboratória, bez ktorého by sme, zjednodušene povedané, „nevideli“, čo osádzame do šperkov. 

Od počiatku sa dodržiava jedno striktné pravidlo pri každom našom dodávateľovi – „Dôveruj, ale preveruj.“ V praxi to znamená, že za celú dobu môjho pôsobenia vo firme sa nikdy neporušilo a môžem s hrdosťou povedať, že každý prírodný drahý kameň v našich šperkoch prechádza u nás gemologickou analýzou v našom laboratóriu. Vďaka tomu sa vieme zaručiť za kvalitu a výlučne prírodný pôvod, ktorý potvrdzuje vydaný certifikát ku každému šperku s prírodným kameňom Slovenským gemologickým inštitútom.

20 rokov je dosť dlhý čas na zažitie možno aj nezabudnuteľných situácií, ktoré mohli, no i nemuseli byť priamo spojené s Vašou prácou. Podelíte sa s nami o takéto zážitky? 

 

Je viacero vecí, ktoré mi utkveli v pamäti.

Veľmi rád spomínam na pracovnú cestu, kedy som počas veľkej snehovej kalamity spolu s Martinom Mikušom uviazol na noc na Čertovici, snežilo, pred nami aj za nami padali stromy, silná poľadovica, na Čertovicu sme sa dostali na korbe odťahovacieho auta, ktoré sa tiež šmýkalo, no s nami vyšlo 😊. Do dnešného dňa je pre mňa neuveriteľné, že sme sa dostali na druhý deň autom domov. A keďže sa človek učí na vlastných chybách, ešte jedenkrát som pri ceste z Prešova prečkal v aute v snehovej búrke celú noc pri železničnej stanici Lučivná – tu to bolo veľmi záživné najmä po tom, ako som sa snažil privolať pomoc z Lučivnej a pán na druhej strane telefónnej linky ma uistil, že kalamity v tejto lokalite odstraňuje iba snehová fréza, ktorá je len jedna pre celé Tatry a predpokladá, že príde o mesiac či dva.

Veľkú radosť mám z otvorenia Klenotníckeho domu Mikuš Diamonds, kde pod jednou strechou máme výrobu, klenotníctvo, laboratórium a administratívu. Radosť je o to väčšia, keď viem, že toto bol veľký sen rodiny Mikušovcov, ktorý sa podarilo splniť a mohol som pri ňom malým dielom pomôcť i ja.

 

Negatívna spomienka je na COVID-19 – nezabudnem na 13. marec 2020, kedy sa pre zákazníkov nútene zatvorili naše klenotníctva a začal boj s neviditeľným nepriateľom. Každý sa pozerá na toto obdobie vlastnou optikou, no z hľadiska zdravia firmy bolo veľmi náročné a som skutočne rád, že sa nám ho podarilo prežiť.

Najradšej však spomínam na jednu malú zákazníčku vo veku okolo 10 rokov, ktorej mamina vyberala náušničky a na jej úprimnú radosť v očiach, keď sa uvidela v zrkadle s novými náušničkami. Ten okamih plný radosti, šťastia a vďačnosti súčasne, sa mi vryl do pamäti a často, keď sa nedarí, alebo človek nemá energiu, robím veci práve preto, že na konci zažijú naši klienti rovnaký zážitok, plný príjemných emócií.

 

Moje jubileum vo firme ma teší o to viac, že naša spoločnosť v tomto roku oslavuje svoje narodeniny, a to už 25 rokov od jej vzniku, o čom sa dočítate čoskoro v našom blogu.

 

A čo o svojom technickom riaditeľovi doplnili členovia tímu Mikuš Diamonds? 

 

Martin Mikuš (výkonný riaditeľ): Juri je pre mňa v prvom rade parťák, a nie hocijaký! Technicky sme, ako sa vraví, bratranci z druhého kolena, a mimo tých posledných 20 rokov spoločnej práce nás spája oveľa, oveľa viac. Vždy, keď sa ma niekto spýta, ako sa poznáme, rád spomínam historku, keď som ako päťročný chalan sedel vzadu na bicykli, Juri pedáloval po asfaltke ako o život a vôbec si nevšimol, že sa už medzičasom držím bicykla len nohami z posledných síl a hlavu šúcham o asfalt. Doteraz si pamätám, ako ma potom Juriho mamina, teta Maja, sprchovala vo vani a zisťovala rozsah škôd. Mohol by som rozprávať nespočetne veľa takýchto príbehov. Bolo to krásne detstvo, do ktorého Juri neodmysliteľne patrí. Rovnako, ako je posledných 20 rokov absolútne neodmysliteľnou súčasťou Mikuš Diamonds. Ďakujem, kamoš!

 

Zuzana Baluchová (profesionálna predajkyňa, Trenčín): Juraj je v prvom rade veľký profesionál a cítiť to vo všetkom, čo robí. Niekedy si myslíme, že má 2 mozgy a 2 tváre. Jednu vážnu - profesionálnu a tú druhú, keď rozdáva úsmevy. Za 11 rokov som ho nevidela rozčúleného alebo aby zvýšil hlas – ako hovorím, profesionál. Myslím, že niektoré veci v našej firme by bez Juraja nefungovali. Ako keď stojíme pred "neprekonateľným problémom", zavoláme Jurajovi a on pohotovo problém vyrieši. Niekedy sa ani nemusí zamyslieť, čo je pre nás záhada. (Žeby tie 2 mozgy? 😊 ) Určite ho vystihujú aj slová lojálny, milý, kolegiálny, pragmatický, dobroprajný, trpezlivý, ochotný, džentlmen... Sme skrátka rady, že ho máme.

 

Natália Rusko (profesionálna predajkyňa, Banská Bystrica): Juraj Plško je pre mňa nenahraditeľný člen tímu, Mikuš Diamonds si bez neho neviem predstaviť. Je človek, ktorý má odpoveď na akúkoľvek otázku a pomôže v každej situácii. Práve preto ho prezývka “neviditeľný hrdina” vystihuje na 100%. Som veľmi rada, že môžem spolupracovať s Jurajom, je zodpovedný a trpezlivý človek, veľký profesionál, ale aj skvelý zabávač. Preto by som mu k jeho výročiu v MD zaželala všetko dobré a minimálne ďalších 20, verím, že krásnych rokov. A ešte jedna vec, aby jeho excelovské tabuľky dobre prepočítavali 😊

 

Stanislava Fatľová a Michaela Hvizdošová (profesionálne predajkyne, Košice): Juraj pozná odpovede na všetky naše otázky, a preto je práve on prvá osoba, na ktorú sa obraciame, ak sa nám niečo nepodarí, ako má. Je flexibilný a je nám takmer nepretržite nápomocný, má s nami trpezlivosť, za čo ho obdivujeme.  Juraj vie byť vážny, ale zároveň aj veľmi vtipný a dokonca dokáže posúdiť aj to, či sa nechty farebne hodia k outfitu alebo nie 😊 Radosť s ním spolupracovať 😊

 

Za celý tím Mikuš Diamonds nášmu (ne)viditeľnému hrdinovi blahoželáme, ďakujeme a prajeme čo najviac úspešne zrealizovaných vízií!