BLOG

Príroda nemá hranice

Príroda nemá hranice

Milí priatelia, čitatelia, naši zákazníci a priaznivci, dovoľte mi postupne vám otvoriť svet môj, ako i celej našej slovenskej „šperkovnice“. 
Keďže v našom blízkom okolí sa vysokošpecializované laboratóriá nenachádzajú, sme nútení za nimi cestovať nemalé vzdialenosti. Nemusíme. Chceme. Aby sme naše zručnosti neustále skvalitňovali a mali prehľad o celosvetovom dianí v oblasti gemológie. 
Náš posledný pracovný pobyt ma inšpiroval k tomu, aby som do písmen premietla svoje myšlienky ohľadom krajiny pôvodu u drahokamov. Verím, že vás zaujmú a pri ich čítaní tiež inšpirujú.

 

Cesta za novým poznaním cez pol sveta 

 

Nedávno sme spolu s Martinom absolvovali individuálne laboratórne školenie, ktoré sa zameriavalo nielen na odhaľovanie nových, stále sofistikovanejších metód úpravy zafírov a rubínov, ale aj na určovanie pôvodu korundov a smaragdov. V Gemologickom inštitúte Thajska (GIT) nám venoval svoj čas pán Thanong Leelawatanasuk, ktorý nám opäť rozšíril obzory o najnovšie poznatky v tejto problematike. Voľný čas sme vyplnili aj konzultáciami v GIA Bangkok, a tak bola naša cesta za vzdelaním aj tentokrát veľmi intenzívna. Môžem s istotou povedať, že sme z Bangkoku odchádzali s bohatším vedomostným arzenálom, ktorý je nevyhnutný na to, aby sme našu prácu vedeli robiť na 100%.

 

GIA laboratórium v Bangkoku

 

Príroda nemá politické hranice

 

Napriek tomu, že sme venovali veľa času určovaniu geografického pôvodu kameňov a snažili sa spoznať aj tie najmenšie nuansy dôležité pri jeho identifikácii, neustále mi v mysli rezonovala jedna krásna veta od pána Thanonga, ktorá podľa mňa veľmi presne vystihuje túto problematiku: "Príroda nepozná hranice."

V súčasnosti sa väčšina ľudí zamýšľa nad tým, z ktorej krajiny pochádzajú ich rubíny, smaragdy alebo zafíry. Rovnaká otázka trápi aj mnohých obchodníkov, ktorí na základe pôvodu stanovujú ceny kameňov. No otázka, ktorú by sme si mali položiť, znie:

Je skutočne také dôležité, 
odkiaľ kameň pochádza?

Tvorba rubínov a zafírov v prirodzených podmienkach je proces, ktorý trvá veľmi dlho, stovky miliónov až miliardy rokov. V období, keď väčšina týchto kameňov vznikala, existoval superkontinent Pangea. Tento superkontinent zahŕňal väčšinu súčasných kontinentálnych masívov, ktoré boli spojené do jedného veľkého celku.

 

súprava šperkov s diamantmi a rubínmi

 

Postupom času sa Pangea rozpadla na menšie kontinenty, ktoré sa pohybovali na svojich vlastných tektonických doskách, a tým položili základy pre vytvorenie súčasných kontinentov. Prečo je to dôležité? Dnes sú mnohé ložiská kameňov vzdialené od seba, no v minulosti vznikali pri sebe za takých istých podmienok. Treba si uvedomiť, že drahé kamene, ktoré teraz nosíte na sebe, existovali už v tých dávnych dobách.

 

Pôvod drahokamov vo svete a ich hodnota

 

V minulosti laboratóriá uvádzali do certifikátov len geologický typ ložiska drahého kameňa, čo bolo z pohľadu objektivity vhodnejšie ako dnešná prax, kedy sú laboratóriá „nútené“ uvádzať do certifikátov ich geografický pôvod. Vietnam je príkladom, ktorý hovorí za všetko: novodobá ťažba rubínov vo Vietname začala len pred približne 30 rokmi. Táto ťažba nie je masívna, prebieha zväčša z riek, nie z baní. Momentálne názov krajiny "Vietnam" v certifikáte však nemá žiadny zásadný vplyv na cenu kameňov z daného ložiska.

 

Avšak typ ložiska vo Vietname je rovnaký ako v Mjanmarsku, kde sa nachádza slávne ložisko Mogok. Určite ste už počuli o preslávených Barmských rubínoch, však?  Ľahko sa môže stať, že budete mať omnoho krajší rubín z Vietnamu za rovnakú cenu ako rubín z Mjanmarska (Barma v minulosti) a pritom ide o geologicky rovnaký zdroj, ktorý by si v niektorých prípadoch ľahko mohli zameniť aj samotné laboratóriá.

 

Prírodný rubín pri odbornej analýze

 

Tu je dôležité spomenúť, že presné určenie pôvodu väčšiny drahých kameňov je zvyčajne nemožné so 100% istotou. Preto všetky svetové gemologické laboratóriá zaraďujú do certifikátov nejakú formulu, ktorá v podstate hovorí, že pôvod kameňa je len názorom odborníka na základe všetkých dostupných informácií. Samozrejme, sú charakteristické znaky pre rôzne ložiská a z nášho gemologického pohľadu je dôležité ich poznať. Lenže nie každý kameň tieto znaky prejavuje a niekedy sa kamene z rovnakého ložiska (z hľadiska geologického pôvodu) nachádzajú aj vo viacerých krajinách (tak ako v prípade Barmy a Vietnamu).

Preto sa "pôvod" v certifikátoch často stáva efektívnym marketingovým argumentom, ktorý môže viesť k podstatne vyšším cenám.

 

Akú emóciu vo vás vyvoláva šperk?

 

Šperky a drahé kamene majú predovšetkým svoju vlastnú krásu, ktorá dokáže očariť tých, ktorí ich nosia. Táto krása je tou neoceniteľnou hodnotou, ktorá dáva každému kameňu jeho jedinečný charakter. Pre mňa je to, či sa mi kameň páči a aké emócie vo mne vyvoláva, kľúčovým kritériom pri výbere. Je to oveľa dôležitejšie než informácia o krajine pôvodu, ktorá sa nachádza v certifikáte. A tu by som rada podotkla, že je pre mňa gemológia srdcový odbor a určite neplánujem vo vzdelávaní v tomto smere poľaviť. To, čo však nechcem, je pri vyberaní kameňov či už pre seba alebo pre našich klientov, skĺznuť do marketingovej roviny namiesto roviny kvality a krásy. Veď aj drahé kamene majú byť srdcová záležitosť. ☺

 

zlatý prsteň s paraíba turmalínom

Môj obľúbený srdcový kameň, paraíba turmalín, ktorý vlastním, nie je z oblasti Paraíba v Brazílii (ktorá je najznámejším a najdrahším ložiskom), ale z Mozambiku, jediného aktívneho ložiska. Napriek tomu je pre mňa jeho krása nadradená väčšine brazílskych kameňov, ktoré som doposiaľ videla.