BLOG

Martin Mikuš: Som rád, že som na pôde SSEF zažil prvú ligu vedy!

Martin Mikuš: Som rád, že som na pôde SSEF zažil prvú ligu vedy!

Keď mentálne stagnujeme na jednom mieste, nevyvíjame sa. Pritom konštantné vzdelávanie je nielen fascinujúce, ale hlavne nevyhnutné, pretože bez neho by neexistoval pokrok. V gemologickom obore táto pravda platí dvojnásobne. Jej inšpiratívne nuansy zažil uplynulý týždeň aj náš expert na drahé kamene, Martin Mikuš. Zúčastnil sa totiž exkluzívneho kurzu Scientific Gemmology Course na pôde prestížneho gemologického inštitútu SSEF vo švajčiarskom Bazileji. V čom bol tento kurz výnimočný a aké myšlienky si z neho odnáša do chodu „bežných“ dní?

Martin Mikuš: Som rád, že som na pôde SSEF zažil prvú ligu vedy!

Pre nezainteresovaného človeka môže byť kurz, ktorý ste nedávno absolvovali, len jeden z mnohých, ktoré sa, pravdepodobne, dejú v gemologickom svete. Prečo práve Scientific Gemmology Course vzbudil váš eminentný záujem? V čom bol iný, jedinečný?

Tu by som rád zdôraznil, že Scientific Gemmology Course, organizovaný renomovaným švajčiarskym gemologickým inštitútom SSEF (Schweizerische Stiftung für Edelstein-Forschung), je v podstate jediný svojho druhu na svete v tom zmysle, že je to kurz zameraný na vedecké postupy v gemológii. To znamená, že nejde o štandardnú gemológiu, kde sa používajú zariadenia ako mikroskopy, refraktometre a podobne, ale ide o vedecké metódy zamerané na rôzne druhy spektrálnych analýz. Takže možnosť zúčastniť sa tohto kurzu bola veľmi lukratívna, nehovoriac o tom, že kurz sa naposledy konal v roku 2017. A už dnes môžem povedať, že by som rád absolvoval tento kurz opakovane aj v budúcnosti, pretože veda sa veľmi rýchlo vyvíja. Stále pribúdajú nové poznatky dnes sa zaoberáme odhaľovaním istých imitácií a úprav kameňov, o 5 rokov to budú určite iné témy v rámci tejto problematiky. Z tohto pohľadu to má pre mňa obrovskú pridanú hodnotu, najmä, keď kurz organizuje niekto, kto je zväčša prvým, ktorý sa s týmito imitáciami a úpravami v praxi stretáva.

Martin Mikuš: Som rád, že som na pôde SSEF zažil prvú ligu vedy!

Laboratórium SSEF je vlastníkom jednej z najväčších referenčných zbierok farebných drahokamov na svete.

Pre koho bol kurz primárne určený? V akej miere bola nevyhnutná gemologická prax?

Základné odporúčania pre absolvovanie kurzu boli pre pokročilých gemológov a mineralógov. Úprimne, pre mnohých laikov by dané informácie boli nezrozumiteľné a hlavne nevyužiteľné v praktickej rovine. Pracovali sme totiž so zariadeniami, ktoré predpokladajú pomerne rozsiahle znalosti a skúsenosti. Cieľom tohto kurzu bolo rozšíriť ich čo najviac o súčasné poznatky z oblasti nástrah drahých kameňov. Prirodzene s tým išla ruka v ruke aj prezentácia súčasných možností z hľadiska špičkového prístrojového vybavenia. Čo ma však potešilo, hneď prvý deň kurzu som v jednom z účastníkov spoznal svojho bývalého učiteľa Marca Segersa, ktorý ma v roku 2012 školil v téme ohodnocovania surových diamantov. Marc je svetovo jedným z najuznávanejších odborníkov a v súčasnosti riaditeľom Antwerp Laboratory for Gemstone Testing. Na tomto kurze, kde čerpal tiež obrovské množstvo poznatkov, už nebol v pozícii môjho učiteľa, ale spolužiaka. :-)

Martin Mikuš: Som rád, že som na pôde SSEF zažil prvú ligu vedy!

Naznačili ste, že ste mali vďaka prístupu k špičkovým prístrojom praktickú možnosť vyskúšať si, a tým pádom priamo zažiť odborné témy, ktoré boli predmetom daných dní. Tu sa ukazuje, že išlo skutočne o špecifickú gemologickú udalosť, keďže mnohé kongresy či sympóziá v tomto fachu bývajú viac-menej teoretického, diskusného charakteru.

Áno, je zaujímavé, že tou praktickou časťou sme na kurze strávili viac ako polovicu pracovného času. Oceňujem to hlavne preto, lebo pri spektrálnych analýzach vždy ide o prístroje, ktorých výsledkom je nejaké spektrum a nie jednoznačná odpoveď v štýle áno/nie, takže to vyžaduje skutočne bohatú prax, aby to bol človek schopný čítať a nájsť odpovede na kladené otázky. Na druhej strane, mnoho metód, s ktorými sme tam pracovali, používame aj v našom vlastnom gemologickom laboratóriu v Trenčíne. No tá citlivosť a úroveň prístrojov, s ktorými pracujú v SSEF, je kvalitatívne niekde inde. A to z toho dôvodu, že tam do veľkej miery vykonávajú nielen samotnú identifikáciu drahých kameňov, ale zameriavajú sa najmä na vedu a výskum (v spolupráci s nielen univerzitou v Bazileji, ale aj s ďalšími svetovými univerzitami, ktoré sa špecializujú na oblasť mineralógie). Skutočne sa tak snažia držať krok s tými, ktorí vyvíjajú rôzne imitácie drahých kameňov a bezprostredne tak nachádzať charakteristiky a možnosti, ako ich odhaľovať v praxi. V rámci tohto kurzu teda nešlo iba o to, aby sa človek školil, no skôr o to, že SSEF ako laboratórium s najväčšou databázou poznatkov o drahých kameňoch na svete a s najväčším množstvom skúseností svojím spôsobom sprístupňuje veci, ku ktorým sa nedá za normálnych okolností dostať. V podstate ukazujú veľkú časť svojho jedinečného „know how“ a poskytujú to ľudom, ktorí sa pohybujú v gemologickej oblasti. Som vďačný, že som zažil na vlastnej koži prvú ligu vedy!

Martin Mikuš: Som rád, že som na pôde SSEF zažil prvú ligu vedy!

Ak nemožno odhaliť syntetické drahokamy pomocou inklúzií pod mikroskopom, ako je tomu v prípade laboratórne vyrobeného smaragdu (vľavo) alebo laboratórne vyrobeného rubínu (vpravo), jedinou možnosťou pri odhaľovaní týchto kameňov zostávajú vedecké spektrálne analýzy.

Ako po kurze hodnotíte vlastný prístrojový park gemologického laboratória, ktorý zastrešuje Slovenský gemologický inštitút, založený vami a vaším otcom v roku 2002?

Naše súčasné vybavenie je v tomto smere v poriadku, aj s tými poznatkami, ktoré máme, sme schopní určovať a identifikovať hrozby, ktoré potenciálne prináša trh v oblasti, ktorej sa venujeme. V každom prípade prístrojové vybavenie na kurze bolo na tak vysokej úrovni, že ani mnohé popredné univerzity nemajú vo veľa prípadoch taký špičkový prístrojový park ako na pôde SSEF. Toto všetko bolo pre mňa obrovskou inšpiráciou, no treba podotknúť, že dané zariadenia sa pohybujú v sumách viacerých desiatok až stoviek tisíc eur. (Ak teda nebudeme hovoriť o špičkových multimiliónových analytických prístrojoch). V tejto súvislosti bolo skutočným zážitkom vidieť prácu na takomto finančne nákladnom stroji, ktorý dokázal na základe spektrálnej analýzy plynov za niekoľko desiatok minút identifikovať veľmi presnú chemickú skladbu takmer všetkých prvkov Mendelejovej sústavy, z ktorej sa skladá analyzovaný materiál (drahý kameň). Tu sa mi páčil ilustračný príklad, ktorý pekne demonštroval presnosť a citlivosť tohto multimiliónového stroja. Ak by sme v olympijskom bazéne rozpustili kocku cukru, tak v zásade také množstvo cukru by v danom objeme vody bol daný prístroj schopný identifikovať.

Martin Mikuš: Som rád, že som na pôde SSEF zažil prvú ligu vedy!

Z toho nám vyplýva, že zahraničné pracovné cesty sú vo vašom segmente doslova nevyhnutné. O to viac, že sa táto oblasť nedá podchytiť online formou.

Presne tak. Aj v minulosti sme sa pravidelne zúčastňovali rôznych zahraničných sympózií, pretože pokiaľ chceme byť schopní riešiť nástrahy, ktoré sú tu dnes, tak nám nezostáva nič iné, ako sa s nimi oboznámiť. A, bohužiaľ, možností, kde tieto cenné informácie získať, nie je veľa. Človek musí za nimi vycestovať. No kurzy v našom segmente sú vlastne súborom poznatkov, ktoré si človek aplikuje cez svoje skúsenosti, aby si na konci dňa vytvoril vlastný názor. Vysvetlím to na príklade. Aj tie najvýznamnejšie svetové laboratóriá, ktoré sa venujú o. i. aj identifikácii pôvodu farebných drahokamov (teda určeniu, z ktorého konkrétneho ložiska drahý kameň pochádza – napr. smaragd z Kolumbie a pod.), vám ku konkrétnemu kameňu vystavia certifikát, v ktorom je v závere napísané „according to the opinion of an expert“. To znamená, „podľa názoru odborníka v danej oblasti“. Nikdy to teda nie je deklarácia, že takto to je a hotovo. Vždy je to sumár veľkého množstva poznatkov. A čím viac poznatkov má človek v danom obore, tým je väčšia pravdepodobnosť, že jeho názor bude vo finále správny.

Martin Mikuš: Som rád, že som na pôde SSEF zažil prvú ligu vedy!

Práca na spektrometri typu FT-IR, ktorý prostredníctvom tepelnej energie pomáha odhaľovať široké spektrum kvalitatívnych úprav drahokamov.

Môžete ešte na záver zhrnúť, akú hlavnú myšlienku si z tohto výživného kurzu odnášate?

Som rád, že u nás máme gemológiu stále ako hobby, i keď nám, prirodzene, extrémnym spôsobom pomáha v našej praxi a rodinnom klenotníctve Mikuš Diamonds. No keby to bolo v budúcnosti možné, rád by som postavil laboratórium, ktoré bude ešte o jednu triedu vyššie a bude mať parametre slušného univerzitného laboratória. Potešilo by ma, ak by sme vedeli využiť aj záujem študentov v spolupráci s určitými vysokými školami. A hlavne by som chcel robiť vlastné databázy poznatkov na pôde nášho laboratória. Samozrejme, na to je potrebné sa prístrojovo dovybaviť citlivejšími zariadeniami, pretože výskum je de facto náročnejší. V tomto smere bola pracovná cesta v Bazileji skutočne inšpiratívna a verím, že sa nám v budúcnosti podarí rozvinúť naše aktivity aj týmto smerom.